Knjižnica na centralni šoli

Dobrodošli v svetu branja in domišljije

 

BRANJE

Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj.

Brati je na sploh enostavno.
Črke hrustaš kot zalogaj.
Teže pa je, a tudi bolj slavno,
brati pravilno in hitro nazaj.

A nazaj se daleč ne pride.
Pravo branje le dalje in dalje gre
čez črke in pike, čez vrte in hribe
v Koromandijo ali še dlje.

                     (Tone Pavček)

Knjižničarka: Tadeja Česen Šink
tel.: 04 / 277 01 18

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojo predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Tadeja Česen Šink, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva in učbeniškim skladom.

Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bodo knjižničarki Tadeji pomagale razredne učiteljice.

 

IZPOSOJA V ŠOLSKI KNJIŽNICI 

Učenci si lahko knjige v knjižnici izposodijo vsak dan od ponedeljka do petka od 7. do 14. ure, razen ob petkih, ko je 3. šolska ura namenjena izposoji učencem 1. a in 1. b. Za izposojo učenci potrebujejo izkaznico, ki velja tudi za prevzem kosila. Če jo izgubijo, v knjižnici naročijo novo, ki je plačljiva.

(Tak urnik bo veljal, če ne bo posebnih omejitev glede covida, sicer bomo naknadno pripravili urnik za posamezne oddelke).

 

Za vsa vprašanja in pomoč sem vam na voljo v knjižnici, na tadeja.cesen@os-naklo.si ali po telefonu.

 

Objave:

Lokator gradiva v Cobiss+

Lokator gradiva v Cobiss+

Računalniški program za vodenje knjižnice Cobiss ponuja novo aplikacijo, ki v 3D obliki pokaže...

Dostopnost