Knjižnica na pš duplje

 Šola ima knjižnico, ki je namenjena učencem in vsem zaposlenim na Osnovni šoli Naklo. Knjižnica zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, hrani, predstavlja in izposoja ter opravlja informacijsko-dokumentacijsko delo kot sestavino vzgojno-izobraževalnega dela v šoli. Knjižnica deluje na centralni šoli ter na podružnicah Duplje in Podbrezje.

Naročanje in obdelava gradiva delujeta centralizirano, izposoja pa po prilagojenem urniku na vseh treh lokacijah. Za vse segmente bibliotekarskega dela se uporablja enotni knjižnično-informacijski sistem COBISS. Cobiss uporabnikom omogoča oddaljen dostop do kataloga naše knjižnice, lokator gradiva za vse tri lokacije (matična šola in podružnici), elektronsko obveščanje pred potekom roka izposoje, v profilu pa si učenci lahko sami od doma podaljšajo in rezervirajo knjige.

 

IZPOSOJA – PŠ Duplje

V Dupljah si bodo učenci lahko izposodili ali vrnili knjige vsak ponedeljek in četrtek od 7.30 do 8.15.

Učenci si knjige izposodijo za 14 dni. Po preteku roka jih lahko še enkrat podaljšajo. Knjig za domače branje ne podaljšujemo.

 

V knjižnico vas vabi učiteljica Darinka Oblak.

 

Dostopnost