svetovalna služba

V svetovalni službi so zaposleni psihologinja Teja Štefančič  ter specialne pedagoginje Tinka Bertoncelj, Andreja Hafner Krek in Špela Slabe. Svetujejo otrokom, učencem in staršem ter sodelujejo z vzgojitelji, učitelji in vodstvom zavoda pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela, načrtovanju in evalvaciji ter pri preventivnem delu.

Svetovalno delo z učenci med drugim zajema razgovore in pomoč učencem z različnimi težavami, pomoč v čustveni stiski, odpravljanje strahov, učenje empatije, izboljševanje pozornosti in povečevanje samozavesti, reševanje konfliktov, poklicno orientacijo, koordinacijo dela z nadarjenimi učenci ter delo s celotnim razredom (skupinska dinamika, preprečevanje konfliktov, medsebojno sodelovanje).

Svetovalno delo s starši učencev in njihovimi družinami med drugim zajema individualne razgovore s starši v zvezi z otrokovimi težavami, s karierno orientacijo, prav tako pa tudi razgovore s starši učencev, ki kažejo znake nadarjenosti.

Svetovalno delo s starši učencev in njihovimi družinami med drugim zajema individualne razgovore s starši v zvezi z otrokovimi težavami, s poklicno orientacijo, prav tako pa tudi razgovore s starši učencev, ki kažejo znake nadarjenosti.

Za učence s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami imamo organizirano individualno in skupinsko pomoč ter dodatno strokovno pomoč, ki jo izvajajo Tinka Bertoncelj, Andreja Hafner Krek, Špela Slabe in Teja Štefančič. V okviru te pomoči prilagajamo metode poučevanja in oblike dela z učenci, iščemo uspešne strategije učenja in jim nudimo  ustrezno strokovno pomoč. Cilj specialno-pedagoškega dela je, da so učenci učno uspešni in dobro vključeni v socialno okolje.

Na strani svetovalni kotiček najdete nekaj nasvetov, idej, povezav … naših svetovalnih delavcev.

 

Svetovalni delavci:

strokovni delavec
govorilna ura
sreda
po dogovoru
torek
predura
sreda
po dogovoru
po dogovoru
po dogovoru

 

 

Svetovalni kotiček:

Dostopnost