ŠOLSKI KOLEDAR

V tem šolskem letu se pouk prične 1. septembra 2023 in traja do 24. junija 2024. Zadnji dan pouka za učence devetih razredov je 14. junij, za vse ostale razrede pa se pouk konča 24. junija 2024.

Prvo ocenjevalno obdobje:

od 1. septembra 2023 do 31. januarja 2024

Konferenci:

29. 1. 2024 – razredna stopnja
30. 1. 2024 – predmetna stopnja

Drugo ocenjevalno obdobje:

od 1. februarja 2024 do 24. junija 2024 (za devete razrede do 14. junija 2024)

Konference:

13. 6. 2024 – za devete razrede
19. 6. 2024 – predmetna stopnja
20. 6. 2023 – razredna stopnja

Počitnice

. jesenske: od 30. oktobra do 3. novembra 2023

. novoletne: od 25. decembra 2023 do 2. januarja 2024

. zimske: od 19. februarja do 23. februarja 2024

. prvomajske: od 27. aprila do 3. maja 2024

ŠOLSKI KOLEDAR ZA LETO 2022/2023

1. 9. petek začetek pouka
30. 10.-3. 11. ponedeljek-petek jesenske počitnice
22. 12. petek proslava pred dnevom samostojnosti in enostnosti
25. 12. ponedeljek božič
26. 12. torek dan samostojnosti in enotnosti
25. 12.-2. 1. ponedeljek-torek novoletne počitnice
31. 1. sreda zaključek 1. ocenjevalnega obdobja
2. 2. petek proslava pred slovenskim kulturnim praznikom
8. 2. četrtek Prešernov dan, slovenski kulturni praznik
16. 2.-17. 2. petek-sobota informativna dneva za vpis v srednje šole
19. 2.-23. 2. ponedeljek-petek zimske počitnice
1. 4. ponedeljek velikonočni ponedeljek
27. 4 sobota dan upora proti okupatorju
27. 4.-2. 5. sobota-četrtek prvomajske počitnice, praznik dela
3. 5. petek POUKA PROST DAN v skladu z drugim odstavkom 7. člena
Pravilnika o šolskem koledarju za osnovne šole
14. 6. petek zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence 9. razreda; razdelitev spričeval in obvestil
24. 6. ponedeljek zaključek 2. ocenjevalnega obdobja za učence od 1. do 8. razreda; razdelitev spričeval in obvestil; proslava pred dnevom državnosti
25. 6. torek dan državnosti
26. 6.-31. 8. sreda-sobota poletne počitnice

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

1. rok 17. 6.-1.7. 2024 učenci 9. razreda
1. rok 26. 6.-9. 7. 2024 učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 19. 8.-30. 8. 2024 učenci od 1. do 9. razreda

Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu

1. rok 3. 5.-14. 6. 2024 učenci 9. razreda
1. rok 3. 5.-24. 6. 2024 učenci od 1. do 8. razreda
2. rok 19. 8.-30. 8. 2024 učenci od 1. do 9. razreda

NPZ

sreda 1. 9. 2023 objava sklepa o določitvi 3. predmeta v 9. r.
torek 7. 5. 2024 slovenščina 6. in 9. r.
četrtek 9. 5. 2024 matematika 6. in 9. r.
ponedeljek 13. 5. 2024  zgo – 9. r., tja – 6. r.

Celotni šolski koledar 2023/2024 z izpitnimi roki za predmetne in popravne izpite, roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu ter izvedbo NPZ je objavljen na strani Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport: Koledar

 

Dostopnost