zaposleni

Ravnatelj Govorilna ura
Milan Bohinec torek, 8.00-8.45
Pomočnica ravnatelja Govorilna ura
mag. Tatjana Lotrič Komac ponedeljek, 10.15-11.00
mag. Gabrijela Masten po dogovoru

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.

Razpored popoldanskih govorilnih ur:

6. 10. 2022 februar: v času roditeljskih sestankov
10. 11. 2022 2. 3. 2023
1. 12. 2022 6. 4. 2023
5. 1 .2023 4. 5. 2023

 

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Elektronska pošta za vse zaposlene je ime.(prvi)priimek@os-naklo.si ,spodbujamo pa komunikacijo v eAsistentu.

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
mag. Maja Ovsenik 1. a 1. a sreda, 8.20-9.05
Damjana Debenec 1. a, OPB / petek, 10.15-11.00
Nataša Zaletelj 1. b 1. b sreda, 10.15-11.00
Mateja Raztresen 1. b, OPB / torek, 12.05-12.55
Karla Tušek 2. a 2. a ponedeljek, 9.10-9.55
Stanka Kolenko 2. b 2. b petek, 9.10-9.50
Barbara Ušaj 3. a 3. a ponedeljek, 10.15-11.00
Petra Jelenc 3. b 3. b ponedeljek, 8.20-9.05
Jana Ovsenik 4. a 4. a torek, 10.15-11.00
Breda Rajh 4. b 4. b torek, 10.15-11.00
Tanja Benedičič 5. a 5. a petek, 9.10-9.55
Meta Koželj 5. b 5. b torek, 10.15-11.00
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r. / četrtek, 9.10-9.55
Špela Kokalj OPB / sreda, 12.10-12.55
Ljuba Celar OPB / četrtek, 12.05-12.55
Renata Knap DKE, OPB / sreda, 12.10-12.55
Teja Sulejmanovič OPB / ponedeljek, 8.20-9.05

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura Prostor
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina 6. a sreda, 10.15-11.00 zgodovina
Anja Košnik/td> angleščina 6. b ponedeljek, 11.20-12.05 tuji jezik angleščina 1
Daša Ganna Mahmoud geografija, turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja, življenje človeka na Zemlji 6. c. sreda, 9.05-9.55 geografija
Maja Bajd slovenščina 7. a torek, 11.20-11.05 kabinet slovenščine
Tihana Smolej matematika 7. b četrtek, 11.20-12.05 dop: matematika 2

pop: kabinet fizike

Blaž Belehar šport 7. c ponedeljek, 10.15-11.00 kabinet športa
Barbara Kordež šport, šport za sprostitev, šport za zdravje 8. a sreda, 9.10-9.55 dop: kabinet športa

pop: matematika 2

mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 8. b četrtek, 12.10-12.55 tuji jezik angleščina 3
Gregor Jeras šport, šport za zdravje, košarka 8. c petek, 9.15-10.55 slovenščina 2
Tina Žagar Pernar slovenščina 9. a četrtek, 8.20-9.05 slovenščina 3
Katja Marenk angleščina 9. b ponedeljek, 11.20-12.05 tuji jezik angleščina 2
mag. Špela Eržen naravoslovje, biologija, okoljska vzgoja 9. c torek, 9.10-9.55 biologija
Alenka Jekovec matematika, TIT, OGL, OGK / sreda, 10.15-11.00 matematika
Petra Peternel matematika, tehnika in tehnologija / ponedeljek, 9.10-9.55 matematika 3
Jasna Zupan slovenščina / torek, 10.15-11.00 slovenščina 1
Petra Korenjak Marčun likovna umetnost, likovno snovanje, filmska vzgoja, umetnost / torek, 9.10-9.55 likovna umetnost
Nataša Černilec kemija, naravoslovje, poizkusi v kemiji / torek, 10.15-11.00 kabinet kemije
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika, RGT, OGU / petek, 7.30-8.15 tehnika in tehnologija
Maruša Jazbec Colja nemščina / četrtek, 8.15-9.00 kabinet tujih jezikov
Marko Kavčič glasbena umetnost / torek, 10.15-11.00 glasbena umetnost
Majda Kovače matematika, tehnika in tehnologija / petek, 7.30-8.15 kabinet tehnike in tehnologije
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / sreda, 12.10-12.55 zbornica
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / ponedeljek, 10.15-11.00 pisarna
Klara Maljuga 6. c, pevski zbor / petek, 10.15-11.00 glasbena umetnost
Nina Marjanovič gospodinjstvo / četrtek, 9.10-9.55 gospodinjstvo
Danica Mati Djuraki fizika / sreda, 9.10-9.55 dopoldan: kabinet fizike

pop: fizika in kemija

Marko Poličar računalništvo / ponedeljek, 8.15-9.00 računalnica

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20-9.05

Svetovalna služba

Strokovni delavec Področje Govorilna ura
Tinka Bertoncelj učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Andreja Hafner Krek učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Teja Štefančič psihologinja po dogovoru
Eli Miklavčič svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru
Nadja Lamovšek svetovalna služba, socialna pedagoginja po dogovoru

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Lili Horvat 1. d 1. d četrtek, 10.15-11.00
Darinka Oblak 2. d 2. d torek, 10.15-11.00
Ksenija Bucalo 3. d 3. d torek, 11.20-12.05
Mihaela Križaj Trebušak 4. d 4. d ponedeljek, 9.10-9.55
Nina Nunar 5. d 5. d sreda, 12.10-12.55
Katja Marenk angleščina v 4. D in 5. D 9. b petek, 9.10-9.55
Petra Kralj INA 1. r, TJA 2. in 3 r. / četrtek, 9.10-9.55(Naklo)
Ana Valančič OPB 1 / ponedeljek, 8.20-9.05
Matej Bohinjec OPB 2 / /

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 1. p in 2. p ponedeljek, 11.20-12.05
Staša Sivec 2. p / sreda, 11.20-12.05
Mateja Jarc 3. p 3.p četrtek, 7.30-8.15
Katja Svetelj 4. p 4. p četrtek, 12.10-12.55
Tanja Kokalj 5. p 5. p ponedeljek, 12.10-9.55
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3. r. / četrtek, 9.10-9.55(Naklo)
Anja Košnik angleščina 4.p in 5.p 6. b ponedeljek, 11.20-12.05
Nataša Indjić OPB 1 / petek, 8.20-9.05
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, šport 5. p / sreda, 13.00-13.45

Trenutno odsotni

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Jana Lamberšek Starbek / / /
Neža Marčun / / /
Katja Pertot / / /
Špela Slabe / / /

Ostali zaposleni

Tajnik VIZ
Katja Rozman
Računovodstvo
Alenka Lopuh
Tanja Jereb
Marjana Logar
Nina Krivic
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti
Jaka Košir
Marko Poličar
Vzdrževanje
Tomaž Bajželj
Milan Kondić
Krištof Šinkar

 

Kuhinja:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Majda Studen (vodja) Helena Debelak Milena Rakovec
Mateja Črnilec
Jana Zupančič
Brigita Grašič
Urška Bertoncelj

Čistoča:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Katja Hribar Nataša Hozjan Milena Rakovec
Ana Kuhar Jana Krsnik
Anđa Pavlova
Nada Kodeh
Anđelka Radić
Bolević Danica

 

Dostopnost