zaposleni

ravnatelj:

Milan Bohinec

pomočnica ravnatelja:

mag. Tatjana Lotrič Komac 

pomočnica ravnatelja:

mag. Gabrijela Masten (Vrtec Mlinček in Vrtec Jelka)

vodja podružnične šole:

Mateja Jarc (PŠ Podbrezje)

vodja podružnične šole:

Mihela Križaj Trebušak (PŠ Duplje)

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.

Razpored popoldanskih govorilnih ur:

14. 10. 2021

3. 2. 2022

4. 11. 2021

3. 3. 2022

2. 12. 2021

7. 4. 2022

6. 1. 2022

5. 5. 2022

 

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Razpored roditeljskih sestankov:

Razred Datum Ura
2. razredi 7.9.2021 17.00
1. razredi 7.9.2021 18.00
3. razredi 6.9.2021 18.00
4. razredi 8.9.2021 18.00
5. razredi 9.9.2021 18.00
PB Istočasno kot razrednik
6. razredi 13.9.2021 18.00
7. razredi 2.9.2021 17.00
8. razredi 2.9.2021 18.00
9. razredi 13.9.2021 17.00

Ravnatelj Govorilna ura
Milan Bohinec ponedeljek, 7.50—8.35
Pomočnica ravnatelja Govorilna ura
mag. Tatjana Lotrič Komac sreda, 9.10—9.55
mag. Gabrijela Masten po dogovoru

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Karla Tušek 1. a 1. a petek, 9.10—9.55
Stanka Kolenko 1. b 1. b torek, 10.15—11.00
Damjana Debenec 1. a, 1. b (OPB) / petek, 12.05—12.55
Mateja Raztresen 1. b, OPB / sreda, 12.05—12.55
mag. Maja Ovsenik 2. a 2. a četrtek, 9.10—9.55
Nataša Zaletelj 2. b 2. b torek, 11.20—12.05
Barbara Ušaj 3. a 3. a petek, 11.20—12.05
Petra Jelenc 3. b 3. b četrtek, 8.20—9.05
Jana Ovsenik 4. a 4. a ponedeljek, 9.10—9.55
Breda Rajh 4. b 4. b ponedeljek, 9.10—9.55
Tanja Benedičič 5. a 5. a petek, 11.20—12.05
Nina Nunar 5. b 5. b torek, 8.20—9.05
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r. / torek, 8.20—9.05
Andreja Grašič OPB / torek, 12.05—12.55
Ljuba Celar OPB / ponedeljek, 12.05—12.55
Špela Kokalj OPB / ponedeljek, 8.20—9.05
Renata Knap DKE, OPB / sreda, 10.15—11.00
Jana Lamberšek Starbek 7. a, OPB, pevski zbori / torek, 8.20—9.05

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Maja Bajd slovenščina 6. a ponedeljek, 11.20—12.05
Tihana Smolej matematika 6. b ponedeljek, 11.20—12.05
Blaž Belehar Šport 6. c ponedeljek, 9.10—9.55
Barbara Kordež šport, šport za sprostitev, šport za zdravje 7. a petek, 10.15—11.00
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 7. b petek, 12.10—12.55
Gregor Jeras šport, šport za sprostitev, košarka 7. c petek, 9.10—9.55
Tina Žagar Pernar slovenščina 8. a ponedeljek, 10.15—11.00
Katja Marenk angleščina 8. b petek, 12.10—12.55
mag. Špela Eržen naravoslovje, biologija, organizmi v naravnem in umetnem okolju, okoljska vzgoja 8. c sreda, 8.20—9.05
Petra Peternel matematika, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv - les 9. a ponedeljek, 12.10—12.55
Jasna Zupan slovenščina 9. b petek, 10.15—11.00
Petra Korenjak Marčun likovna umetnost, likovno snovanje, filmska vzgoja, umetnost 9. c ponedeljek 10.15—11.00
Nataša Černilec kemija, naravoslovje, poslusi v kemiji / ponedeljek, 10.15—11.00
Daša Ganna Mahmoud geografija, turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja, življenje človeka na Zemlji / sreda, 10.15—11.00
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika / torek, 8.20—9.05
Maruša Jazbec Colja nemščina / pnedeljek 8.20—9.05
Marko Kavčič glasbena umetnost / torek, 10.15—11.00
Anja Košnik angleščina / petek, 8.20—9.05
Majda Kovačec matematika, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv - les / četrtek, 10.15—11.00
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / ponedeljek, 13.00—13.45
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / sreda, 9.10—9.55
Nina Marjanovič gospodinjstvo / četrtek 9.10—9.55
Danica Mati Djuraki matematika, fizika / petek, 11.20—12.05
Marko Ribič računalništvo, / sreda, 7.30—8.15
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina / torek, 10.15—11.00

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20—9.05

Svetovalna služba

Strokovni delavec Govorilna ura
Tinka Bertoncelj učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Andreja Hafner Krek učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Špela Slabe učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru
Teja Štefančič psihologinja po dogovoru

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Darinka Oblak 1. d 1. d ponedeljek, 8.20—9.05
Katja Pertot 1. d, druga učiteljica, OPB / četrtek 11.20—12.05
Lili Horvat 2. d 2. d ponedeljek, 12.10—12.55
Ana Valančič 3. d 3. d četrtek, 10.15—11.00
Ksenja Bucalo 4. d 4. d ponedeljek, 10.15—11.00
Mihaela Križaj Trebušak 5. d 5. d ponedeljek, 11.20—12.05
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina v 4. D in 5. D 7. b petek 12.10—12.55
Eva Okorn angleščina, 1. r in OPB / sreda, 8.20—9.05
Damjana Cvetko OPB / četrtek, 8.20—9.05
Mitja Šteblaj šport 5. d / /

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura
Meta Koželj LUM, OPB / sreda, 12.05—12.55
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 1. p in 2. p ponedeljek, 10.15—11.00
Staša Sivec 2. p / sreda 12.05—12.55
Katja Svetelj 3. p 3. p sreda 11.20-12.05
Mateja Jarc 4. p 4.p ponedeljek, 11.20—12.05
Tanja Kokalj 5. p 5. p torek, 10.15-11.00
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, šport 5. p / ponedeljek 12.05—12.55
Dostopnost