zaposleni

Ravnatelj Govorilna ura E-pošta
Milan Bohinec ponedeljek, 7.50—8.35 milan.bohinec@os-naklo.si
Pomočnica ravnatelja Govorilna ura E-pošta
mag. Tatjana Lotrič Komac sreda, 9.10—9.55 tatjana.lotric@os-naklo.si
mag. Gabrijela Masten po dogovoru gabrijela.masten@os-naklo.si

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.

Razpored popoldanskih govorilnih ur:

14. 10. 2021

3. 2. 2022

4. 11. 2021

3. 3. 2022

2. 12. 2021

7. 4. 2022

6. 1. 2022

5. 5. 2022

 

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Centralna šola

Razredna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Karla Tušek 1. a 1. a petek, 9.10—9.55 karla.tusek@os-naklo.si
Stanka Kolenko 1. b 1. b torek, 10.15—11.00 stanka.kolenko@os-naklo.si
Matej Bohinec OPB / ponedeljek, 11.20—12.05 matej.bohinjec@os-naklo.si
Damjana Debenec 1. a, 1. b (OPB) / petek, 12.05—12.55 damjana.debenec@os-naklo.si
Andreja Rupar Bizovičar OPB (1. a) / torek, 12.05—12.55 andreja.rupar@os-naklo.si
Mateja Raztresen 1. b, OPB / sreda, 12.05—12.55 mateja.raztresen@os-naklo.si
mag. Maja Ovsenik 2. a 2. a četrtek, 9.10—9.55 maja.ovsenik@os-naklo.si
Nataša Zaletelj 2. b 2. b torek, 11.20—12.05 natasa.zaletelj@os-naklo.si
Barbara Ušaj 3. a 3. a petek, 11.20—12.05 barbara.usaj@os-naklo.si
Petra Jelenc 3. b 3. b četrtek, 8.20—9.05 petra.jelenc@os-naklo.si
Jana Ovsenik 4. a 4. a ponedeljek, 9.10—9.55 jana.ovsenik@os-naklo.si
Breda Rajh 4. b 4. b ponedeljek, 9.10—9.55 breda.rajh@os-naklo.si
Tanja Benedičič 5. a 5. a petek, 11.20—12.05 tanja.benedicic@os-naklo.si
Nina Nunar 5. b 5. b torek, 8.20—9.05 nina.nunar@os-naklo.si
Petra Kralj INA 1. r., TJA 2. in 3 r. / torek, 8.20—9.05 petra.kralj@os-naklo.si
Ljuba Celar OPB / ponedeljek, 12.05—12.55 ljuba.celar@os-naklo.si
Renata Knap DKE, OPB / ponedeljek, 13.00—13.45 renata.knap@os-naklo.si

Predmetna stopnja

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura Prostor E-pošta
Maja Bajd slovenščina 6. a ponedeljek, 11.20—12.05 kabinet slovenščine maja.bajd@os-naklo.si
Tihana Smolej matematika 6. b ponedeljek, 11.20—12.05 dop: matematika 2

pop: kabinet fizike

tihana.smolej@os-naklo.si
Blaž Belehar šport 6. c ponedeljek, 9.10—9.55 kabinet športa blaz.belehar@os-naklo.si
Barbara Kordež šport, šport za sprostitev, šport za zdravje 7. a petek, 10.15—11.00 dop: kabinet športa

pop: matematika 2

barbara.kordez@os-naklo.si
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina 7. b petek, 12.10—12.55 tuji jezik angleščina 3 vera.stoilov@os-naklo.si
Gregor Jeras šport, šport za sprostitev, košarka 7. c petek, 9.10—9.55 slovenščina 2 gregor.jeras@os-naklo.si
Tina Žagar Pernar slovenščina 8. a ponedeljek, 10.15—11.00 slovenščina 3 tina.zagar@os-naklo.si
Katja Marenk angleščina 8. b petek, 12.10—12.55 tuji jezik angleščina 2 katja.marenk@os-naklo.si
mag. Špela Eržen naravoslovje, biologija, organizmi v naravnem in umetnem okolju, okoljska vzgoja 8. c sreda, 8.20—9.05 biologija spela.erzen@os-naklo.si
Petra Peternel matematika, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv - les 9. a ponedeljek, 12.10—12.55 matematika 3 petra.peternel@os-naklo.si
Jasna Zupan slovenščina 9. b petek, 10.15—11.00 slovenščina 1 jasna.zupan@os-naklo.si
Petra Korenjak Marčun likovna umetnost, likovno snovanje, filmska vzgoja, umetnost 9. c ponedeljek 10.15—11.00 likovna umetnost petra.korenjak@os-naklo.si
Nataša Černilec kemija, naravoslovje, poslusi v kemiji / ponedeljek, 10.15—11.00 kabinet kemije natasa.cernilec@os-naklo.si
Daša Ganna Mahmoud geografija, turistična vzgoja, raziskovanje domačega kraja, življenje človeka na Zemlji / sreda, 10.15—11.00 geografija dasa.ganna@os-naklo.si
Katarina Gorenc tehnika in tehnologija, matematika / torek, 8.20—9.05 tehnika in tehnologija katarina.gorenc@os-naklo.si
Maruša Jazbec Colja nemščina / pnedeljek 8.20—9.05 kabinet tujih jezikov marusa.jazbec@os-naklo.si
Marko Kavčič glasbena umetnost / torek, 10.15—11.00 glasbena umetnost marko.kavcic@os-naklo.si
Anja Košnik angleščina / petek, 8.20—9.05 tuji jezik angleščina 1 anja.kosnik@os-naklo.si
Majda Kovačec matematika, tehnika in tehnologija, obdelava gradiv - les / četrtek, 10.15—11.00 kabinet tehnike in tehnologije majda.kovacec@os-naklo.si
Renata Knap domovinska in državljanska kultura in etika / ponedeljek, 13.00—13.45 zbornica renata.knap@os-naklo.si
mag. Tatjana Lotrič Komac slovenščina / sreda, 9.10—9.55 pisarna tatjana.lotric@os-naklo.si
Nina Marjanovič gospodinjstvo / četrtek 9.10—9.55 gospodinstvo nina.marjanovic@os-naklo.si
Danica Mati Djuraki matematika, fizika / petek, 11.20—12.05 dopoldan: kabinet fizike

pop: fizika in kemija
danica.mati@os-naklo.si
Marko Ribič računalništvo, / sreda, 7.30—8.15 računalnica marko.ribic@os-naklo.si
mag. Marjeta Šifrer zgodovina, ruščina / torek, 10.15—11.00 zgodovina marjeta.sifrer@os-naklo.si

Knjižnica

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Tadeja Česen Šink / / ponedeljek, 8.20—9.05 tadeja.cesen@os-naklo.si

Svetovalna služba

Strokovni delavec Govorilna ura E-pošta
Tinka Bertoncelj učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru tinka.bertoncelj@os-naklo.si
Andreja Hafner Krek učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru tinka.bertoncelj@os-naklo.si
Špela Slabe učiteljica DSP, specialna pedagoginja po dogovoru spela.slabe@os-naklo.si
Teja Štefančič psihologinja po dogovoru teja.stefancic@os-naklo.si
Eli Miklavčič svetovalna služba po dogovoru eli.miklavcic@os-naklo.si

Podružnična šola Duplje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Darinka Oblak 1. d 1. d ponedeljek, 8.20—9.05 darinka.oblak@os-naklo.si
Lili Horvat 2. d 2. d ponedeljek, 12.10—12.55 lili.horvat@os-naklo.si
Ana Valančič 3. d 3. d četrtek, 10.15—11.00 ana.valancic@os-naklo.si
Ksenija Bucalo 4. d 4. d ponedeljek, 10.15—11.00 ksenija.bucalo@os-naklo.si
Mihaela Križaj Trebušak 5. d 5. d ponedeljek, 11.20—12.05 mihaela.krizaj@os-naklo.si
mag. Vera Stoilov Spasova angleščina v 4. D in 5. D 7. b petek 12.10—12.55 vera.stoilov@os-naklo.si
Eva Okorn :1. d (+ANG), OPB (3., 4. in 5. r) / petek, 10.15—11.00 eva.okorn@os-naklo.si
Damjana Cvetko OPB / četrtek, 8.20—9.05 damjana.cvetko@os-naklo.si
Mitja Šteblaj šport 5. d / / mitja.steblaj@os-naklo.si

Podružnična šola Podbrezje

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Lara Poljanšek 1. p in 2. p 1. p in 2. p ponedeljek, 10.15—11.00 lara.poljansek@os-naklo.si
Staša Sivec 2. p / sreda 12.05—12.55 stasa.sivec@os-naklo.si
Katja Svetelj 3. p 3. p sreda 11.20-12.05 katja.svetelj@os-naklo.si
Mateja Jarc 4. p 4.p ponedeljek, 11.20—12.05 mateja.jarc@os-naklo.si
Tanja Kokalj 5. p 5. p torek, 10.15-11.00 tanja.kokalj@os-naklo.si
Mitja Šteblaj OPB 2 Podbrezje, šport 5. p / ponedeljek 12.05—12.55 mitja.steblaj@os-naklo.si

Trenutno odsotni

Učitelj Poučuje Razrednik Govorilna ura E-pošta
Jana Lamberšek Starbek 7. a, OPB, pevski zbori / / jana.lambersek@os-naklo.si
Meta Koželj LUM, OPB / sreda, 12.05—12.55 meta.kozelj@os-naklo.si
Špela Kokalj OPB / ponedeljek, 8.20—9.05 spela.kokalj@os-naklo.si
Neža Marčun / / / neza.marcun@os-naklo.si
Katja Pertot 1. d, druga učiteljica, OPB / četrtek 11.20—12.05 katja.pertot@os-naklo.si

Ostali zaposleni

Poslovna sekretarka E-pošta
Katja Rozman katja.rozman@os-naklo.si
Računovodstvo E-pošta
Alenka Lopuh alenka.lopuh@os-naklo.si
Tanja Zaletel tanja.zaletel@os-naklo.si
Marjana Logar marjana.logar@os-naklo.si
Nina Krivic nina.krivic@os-naklo.si
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti E-pošta
Jaka Košir jaka.kosir@os-naklo.si
Dostopnost