vozači

Za vozače je urejen avtobusni prevoz, ki ga izvaja Arriva, na Polico in Okroglo pa učence vozi šolski kombi.
Pravila vedenja

 

Na voljo so redni medkrajevni in izredni šolski avtobusi

                                                                                                                             zjutraj:

Čas odhoda Relacija
6.57 Podnart–Gobovce–Podbrezje–Naklo (šola)
7.55 Podnart–Gobovce–Podbrezje–Naklo (šola)
8.49 Gobovce–Podbrezje–Bistrica–Naklo (šola)
7.10 Zadraga–Duplje–Žeje–Strahinj–Naklo (šola)
7.55  Zadraga–Duplje–Žeje–Strahinj–Naklo (šola)
8.34 Zadraga–Duplje–Žeje–Naklo

                                                                                                                             popoldan:

Čas odhoda Relacija
13.10 Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Podnart
13.53 Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Podnart
14.59 Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Podnart
15.39 Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Podnart
13.10 Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga
13.55 Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga
14.59 Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga–Tržič
15.39 Naklo (šola)–Strahinj–Duplje–Zadraga–Tržič

 

Razpored ostalih rednih avtobusov lahko dobite na Avtobusni postaji Kranj (tel. št.: 04 20 13 215, e-pošta: promet@arriva.si)

ali na spletni strani Arriva (www.arriva.si). Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo

na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne veljav juliju in avgustu. Učenec hrani vozovnico do konca šolanja v OŠ Naklo.

VOZNI RED KOMBIJA, KI VOZI UČENCE S POLICE IN OKROGLEGA
(velja od 7. 9. 2023)

 

DAN ODHODI  POLICA, OKROGLO ODHODI
OŠ NAKLO
ponedeljek 7.15
7.45
12.20
13.20
14.05
torek 7.15
7.45
12.20
13.20
14.05
sreda 7.15
7.45

13.20
14.05

 

 

 

četrtek 7.15
7.45
12.20
13.20
14.05
petek 7.15
7.45
12.20
13.20
14.05

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA, KI VOZI OTROKE Z BISTRICE IN DOLENJE VASI V PŠ PODBREZJE

Zjutraj:
Bistrica–Dolenja vas–Podbrezje (ponedeljek, torek, petek – 8.10, sreda in četrtek – 7. 00)


Odhodi domov: 

Podbrezje–Dolenja vas–Bistrica: (od ponedeljka do petka: ob 14.15)

 

Dostopnost