Priporočene knjige za otroke in mladino

l

22. junija, 2021

V pomoč pri izbiri knjig za bralno značko in ostalo branje je na voljo kar nekaj priporočil, ki jih pripravljajo strokovnjaki s tega področja in jih najdete na https://www.bralnaznacka.si/sl/priporocene-knjige-2/priporocilni-seznami/

Zadnja obvestila:

Knjižnični red

Knjižnični red

V priponki je Knjižnični red šolske knjižnice, ki je bil sprejet septembra 2021 na svetu šole....

Dostopnost