– Otrokov portfolio
– Projekt Mali sonček
– Projekt Zdravje v vrtcu
– Varno s soncem
– Projekt vrtca Mlinček – Travniški vrtec
– Projekt vrtca Jelka – Gozdni vrtec

– Projekt Pasovček

– Projrkt Pomahajmo v svet

–  Projekt Turizem in vrtec

– Pasavček– Predšolska bralna značka (PBZ) in aktivnosti s knjižničarko
– Tradicionalni slovenski zajtrk
– Projekt  Simbioza giba
– Promocija zdravja na delovnem mestu – minuta za zdravje

Več informacij o projektih dobite v dokumentu Letni delovni načrt zavoda OŠ Naklo.

 

Dostopnost