RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK

l

4. oktobra, 2021

V šolskih letih 2021/21/22 bomo ob podpori Ministrstva za zdravje RS in v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti izvajali program z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok. Program je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki in mladostniki.

S posebej prilagojenim pristopom bomo mentorji izvajali delavnice v razredih v okviru pouka, razrednih ur ali interesnih dejavnosti in spodbujali otroke h aktivnemu sodelovanju.

Ostali projekti

Erasmus+

Erasmus+

KA2 Potovanje v "Zeleno Evropo"  (klikni na naslov ali sliko) je...

Različni smo

Različni smo

Vsi, ki obiskujemo šolo, smo si med seboj različni. Razlikujemo se na...

REACT.EU

REACT.EU

Od februarja 2021 šola sodeluje v projektu React EU. Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v...

Dostopnost