Teja Štefančič
Po poklicu sem psihologinja, delam v svetovalni službi. Med drugim vodim interesne dejavnosti s področja spoznavanja lastnega notranjega sveta in odnosov, vodim karierno orientacijo ter sodelujem pri pripravi tabora za nadarjene. Pri meni ste vedno dobrodošli učenci in starši, ki bi se želeli pogovoriti o šolskem delu vaših otrok ter čustvenih, vedenjskih ali drugih težavah, s katerimi se otroci soočajo v šoli in drugje.

e-pošta:

teja.stefancic@os-naklo.si
Dostopnost