Petra Peternel
Na osnovni šoli Naklo poučujem matematiko od sedmega do devetega razreda, tehniko in tehnologijo od šestega do osmega razreda in izbirni predmet obdelava gradiv les v osmem in devetem razredu. Sem tudi razredničarka 9. a razreda.

e-pošta:

petra.peternel@os-naklo.si
Dostopnost