Matic Ahačič
Računalnikar organizator informacijskih dejavnosti in vzdrževalec učne opreme.

e-pošta:

matic.ahacic@os-naklo.si
Dostopnost