Bila bi filozofinja

Če moram izbrati, v katerem književnem obdobju bi raje živela, romantiki ali razsvetljenstvu, bi izbrala razsvetljenstvo. Torej bi živela v 2. polovici 18. stoletja in 1. polovici 19. stoletja, in sicer bi živela v mestu, najraje nekje v Franciji, ki je bila v tem času izjemno napredna. Takrat so bili zelo cenjeni filozofi, celo pri nekaterih absolutističnih vladarjih, ki so se zaradi tega kasneje imenovali razsvetljeni absolutisti. Gleda na veliko cenjenost tega poklica bi ga v tistem času rada opravljala.

V razsvetljenstvu v Franciji prav v tem času napišejo prvo Enciklopedijo in pisati začnejo različne priročnike oziroma učbenike. Ker raje berem počne knjige kot npr. poezijo ipd., ki so nastajali v romantiki, imam tudi s tega stališča raje razsvetljenstvo. Najbolj znan predstavnik tega obdobja je najbrž francoski pisatelj, esejist, deist in filozof François-Marie Arouet, ki je bolje poznan ko Voltaire. Od vseh bi najraje spoznala njega, ker me zanimajo njegove teorije, zato bi bila to najbrž tudi glavna tema najinega pogovora.

Kot sem že prej povedala, imam najraje bolj poučne knjige, zato bi zagotovo prelistala Enciklopedijo in prebrala kakšen zanimiv učbenik. Prebrala pa bi tudi kakšno filozofsko knjigo, ker je bila ta tema takrat precej popularna.

Celotno obdobje je pravzaprav podlaga za prelomne trenutke v zgodovini, in sicer za francosko revolucijo. Za Slovence pa je po vsej verjetnosti najpomembnejši dogodek šolska reforma, ki sta jo leta 1776 izvedla cesarica Marija Terezija in njen sin Jožef II. in uveljavlja obvezno šolanje za vse otroke. Zaradi tega se je sčasoma tudi zelo povečala pismenost slovenskega prebivalstva.

» Za uk si prebrisane glave/pa čedne in trdne postave./Išče te sreča,/um ti je dam,/našel jo boš,/ak’ nisi zaspan,« je kitica iz socialno narodne pesmi Dramilo, ki jo napisal slovenski razsvetljenec Valentin Vodnik, ampak to ni vse, kar je napisal. Zaradi njega smo Slovenci dobili prvi časopis Lublanske novice, prve učbenike oz. priročnike in prve kuharice. Ob njem je deloval tudi Anton Tomaž Linhart, ki je poskrbel, da smo Slovenci prvo komedijo, Županovo Micko, dobili že v razsvetljenstvu. Poleg pa je Marko Pohlin napisal prvo slovnico slovenskega knjižnega jezika.

V razsvetljenstvu torej dobimo veliko novega. Sicer tudi v romantiki največji slovenski pesnik France Prešeren napiše kar nekaj prvih pesniških oblik, ki jih prej v slovenščini še ni bilo, vendar se mi zdi, da so dela v razsvetljenstvu še vedno pomembnejša zaradi njihove vsebine. Poleg tega pa so tudi dogodki v razsvetljenstvu odločilnejši za velik del Evropejcev.

Taja Ovsenik Eržen

Dostopnost