Na predlog župana Občine Naklo Ivana Megliča je Zavod OŠ Naklo za 25 let delovanja in sodelovanja z Občino Naklo na slavnostni akademiji v torek, 21. 6. 2022, prejel srebrno plaketo Občine Naklo.

Županova utemeljitev:

Zavod Osnovna šola Naklo je vse od ustanovitve leta 1997 tesno povezan z lokalno skupnostjo in tudi širše vpet v številne dejavnosti na nacionalni in mednarodni ravni. Vsa leta si zaposleni na štirih lokacijah v sodelovanju z Občino Naklo in starši prizadevajo za kakovostno in inovativno vzgojo, poučevanje in organizacijo številnih drugih dejavnosti. V ospredju njihovega dela so učenci oziroma otroci s svojo aktivnostjo, zvedavostjo, ustvarjalnostjo in individualnostjo. Poslanstvo zavoda že od ustanovitve predstavljata kakovostna predšolska vzgoja in pouk, kar se je pokazalo tudi v zadnjih dveh letih, ko so se zaposleni nemudoma prilagodili razmeram, dnevno na daljavo ohranjali stik z otroki, izvajali pouk in dejavnosti, poskrbeli za ranljivejše skupine. Ob povratku v prostore vrtca in šole pa so poskrbeli za spoštovanje vseh ukrepov, še bolj negovali prijetno in varno okolje. V zavodu namreč verjamejo, da znanja, ki jih otroci in učenci pridobijo v spodbudnem okolju, s pridom uporabijo pri lastnem razvoju, uveljavljanju v družbi, predvsem pa pri razvoju lokalne skupnosti.

V okviru delovanja v lokalni skupnosti zavod pripravlja različne prireditve in osrednje občinske proslave ob slovenskem kulturnem prazniku in ob materinskem dnevu, učenci in njihovi mentorji pa so vpeti tudi v raznolike druge kulturne in športne dejavnosti.

Zaposleni intenzivno sodelujejo z Zavodom na šolstvo v različnih projektih, ki krepijo bralno pismenost, socialne in kulturne kompetence, digitalno pismenost, portfolio otroka in učenca, uvajajo formativno spremljanje. Za svoje dosežke na področju strokovnega dela in sodelovanja z Zavodom za šolstvom so decembra 2017 prejeli Kumerdejevo priznanje, najvišje priznanje na področju šolstva v državi. Za projekt Erasmus+ KA 2 so prejeli jabolko kakovosti leta 2018. Naziv Kulturna šola, ki ga podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti, nosi zavod že vrsto let.

V zavodu so ponosni, da z roko v roki z lokalno skupnostjo sooblikujejo sedanjost in prihodnost občine.

Dostopnost