Učenci tujci

l

7. septembra, 2021

Učenci tujci so otroci brez slovenskega državljanstva, imajo pa dovoljenje za stalno ali začasno bivanje v našem šolskem okolju. Glede na Zakon o priznavanju in vrednotenju izobraževanja, zakoniti zastopniki otrok vložijo prošnjo za nadaljevanje izobraževanja, kar je za šoloobvezne otroke neodtujljiva pravica.


Vpišejo se lahko tudi tisti otroci, ki še nimajo urejenega statusa in so šoloobvezni ter že živijo v Republiki Sloveniji. Ta pravica izhaja iz Konvencije o otrokovih pravicah.

Za uspešnejše in hitrejše vključevanje otrok priseljencev iz drugih jezikovnih in kulturnih okolij ponujamo gradiva in spletne povezave, ki bodo učencem, njihovim staršem in vam učiteljem, ki jih poučujete, pomagala pri premagovanju jezikovnih pregrad.

http://medkulturnost.si/slikovni-slovar/#/

https://centerslo.si/knjige/ucbeniki-in-prirocniki/e-gradiva/

http://cs.ijs.si/tools/snd/

Priloge

Ostali prispevki:

Dostopnost