zaposleni

Zaposleni v vrtcu v šol. letu 2021/2022

Ravnatelj: 

Milan Bohinec

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka:

 mag. Gabrijela Masten

Svetovalna delavka in izvajalka dodatne strokovne pomoči:

 Andreja Hafner Krek

Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: 

Nina Marjanovič

Razporeditev strokovnega kadra in število otrok po oddelkih

Vrtec Mlinček v Naklem

Oddelek starost. obd. oblika oddelkak normativ fleksibilni normativ (+2) št. otrok vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+2 12 Martina Grašič* Petra Perko*
2 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+2 13 Matjaž Zupin Muzik Anita Perko
3 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 13 Jana Kogovšek Polona Šlegel
4 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Manica Torkar Jana Bajželj
5 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Saša Zupan Erika Gasar
6 1. +2 kombiniran (2-4 let) 10-17 17+0 17 Špela Willewaldt Manca Zupan
7 2. homogen (3-4 let) 12-17 17+2 19 Petra Pičulin Anja Pangeršič
8 2. homogen (3-4 let) 12-17 17+2 18 Nataša Medved Vanja Igličar
9 2. homogen (4-5 let) 17-22 22+2 24 Nina Pirnovar Zorka Jereb
10 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 24 Jana Blaznik Aleksandra Šimenec
11 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 24 Anja Zupan Žan Petric
12 2. homogen (5-6 let) 17-22 22+2 22 Saša Krenner Suzana Horvat

*nadomeščanje odsotnosti strok. del.

Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific in Tjaša Jazbec

Spremljevalji otrokoma s posebnimi potrebami: Selma Hamzić in Mojca Novinec

Vrtec Jelka v Dupljah

Oddelek starost. obd. oblika oddelkak normativ fleksibilni normativ (+2) št. otrok vzgojitelj vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen (1-2 let) 9-12 12+2 12 Aleksandra Meglič Sandra Mikulič
2 1. homogen (2-3 let) 9-12 12+2 14 Tanja Žgajnar Kristina Štefe
3 2. homogen (3-4) let) 12-17 17+2 19 Alenka Gašpirc Zorka Klemenčič
4 2. heterogen (4-6 let) 17-22 19+2 21 Kelly A. Hanson Miha Štilec

Ostali zaposleni

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Poslovna sekretarka: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Zaletel
Tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V: Matic Ahačič

Razporeditev tehničnega kadra

Delovno mesto
Vrtec
Mlinček
Vrtec
Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Nina Hrgović vodja kuhinje
 Barbara Oman,
Bernardka Vrevc, Darja Frelih,
Matej Moran
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka
Ruža Bogdanović, Mira Krejić, Marija Cof
Veronika Trškan*
perica/likarica
 Anđelka Radić
hišnik/vzdrževalec
Tomaž Bajželj
Lovro Sušnik
Jože Perčič

*nadomeščanje odsotnosti: Jana Krsnik

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

Dostopnost