VIZITKA

Organizacijska enota vrtec

Vrtec Mlinček Naklo in vrtec Jelka Duplje

Pomočnica ravnatelja in svetovalna delavka
mag. Gabrijela Masten: telefon: 04 277 01 06, e-pošta: gabrijela.masten@os-naklo.si
Vzgojiteljici za zgodnjo obravnavo
Andreja Hafner Krek: telefon: 04 277 01 05, e-pošta: andreja.hafner@os-naklo.si
Andreja Plut: telefon: 04 277 01 05, e-pošta: andreja.plut@os-naklo.si
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima
Nina Marjanovič: 04 257 10 06, e-pošta: nina.marjanovic@os-naklo.si oziroma 
Iris Hrženjak04 277 01 63, e-pošta: iris.hrzenjak@os-naklo.si
Administrativna delavka, knjigovodja (plačilo vrtca, položnice)
Marjana Logar: telefon: 04 277 01 43, e-pošta: marjana.logar@os-naklo.si
IBAN: SI56 0110 0600 8339 210
matična št.: 1193830000
ID št. za DDV: SI53817753

Vrtec Mlinček

Enota v Naklem

naslov: Krakovo 73, 4202 Naklo
telefon: 04 277 01 00 
telefon oddelki/igralnice 1-6: 04 257 51 60
telefon oddelki/igralnice 7-12: 04 257 51 70 
e-pošta: vrtec.mlincek@os-naklo.si

Vrtec Jelka

 enota v Dupljah

naslov: Sp. Duplje 2, 4203 Duplje
telefon: 04 257 14 64
e-poštavrtec.jelka@os-naklo.siDostopnost