Možnost premestitve otroka z novim šolskim letom

l

26. februarja, 2024

Spoštovani starši!

Seznanjamo vas z možnostjo premestitve otrok, ki so že vključeni v vrtec, v drugo enoto/vrtec od 1. 9. 2024 dalje. Če bi želeli, da vaš otrok s 1. 9. 2024 obiskuje drugo enoto vrtca (Mlinček v Naklem oz. Jelko v Dupljah) je potrebno, da izpolnite VLOGO ZA PREMESTITEV OTROKA (v prilogi) in jo pošljite na naslov OŠ Naklo, Glavna cesta 47, in sicer v času javnega vpisa novincev v vrtec za šolsko leto 2024/2025, to je od 4. do 8. marca 2024. Otrok, ki so že vključeni v naš vrtec, ne vpisujete ponovno.

Vlogo za premestitev (obrazec) lahko dobite tudi v vrtcu.

Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka v času vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto, imajo prednost pred še nesprejetimi otroki. Na željo staršev vrtec zagotovi prestop otroka v okviru možnosti z novim šolskim letom oz. če to omogoča organiziranost oddelkov.

Za morebitna vprašanja smo vam na voljo tudi po telefonu 04 277 01 06.

Lep pozdrav

Gabrijela Masten, pomočnica ravnatelja

Obrazec: Vloga za premestitev

https://os-naklo.si/files/2024/02/Vloga-za-premestitev-otroka.pdf

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, spomladanska zbiralna akcija papirja bo v torek, 14. 5. 2024. Lepo prosimo, da...

Dostopnost