vrtec  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  dogodki  
 
 
  prehrana in zdravje  
 
 
 
 
  povezave s šolo  
 
 
  spletne povezave  
  vrtec.vasco.si 
Ministrstvo za šolstvo
Zavod za šolstvo
  Safe.si
Občina Naklo
Cobiss
Wikipedia
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Slovensko izob. omrežje
  Revija mama
  Revija otrok
  Ringaraja
  Bibaleze.si
  Bambino.si
  ePravljice.si

 

 

 

 

 
  Zaposleni v vrtcih  
Zaposleni v vrtcih - 2018/19

Ravnatelj: Milan Bohinec
Pomočnica ravnatelja: mag. Gabrijela Masten
Vzgojiteljica z organizacijskimi nalogami (nadom. odsotnih delavcev): Manica Torkar (Mlinček), Aleksandra Meglič (Jelka)
Svetovalna služba: pedagoginja mag. Gabrijela Masten, specialna pedagoginja Andreja Hafner Krek in logopedinja Ana Klinc
Organizatorka prehrane in zdravstveno-higienskega režima: Barbara Vevar
Računalnikar: Marko Ribič

Vrtec Mlinček v Naklem

ODD Star.
Obd.
Oblika oddelka Normativ Fleks. normativ (+2) št. otrok Vzgojitelj Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen 9-12 14 14 Nina Pirnovar Lana Kaštelan
2 1. homogen 9-12 14 14 Janja Blaznik Erika Gasar
3 1. homogen 9-12 14 14 Kelly Avsenik Hanson Breda Mihelič
4 1. homogen 9-12 14 14 Anja Zupan Jana Bajželj
5 1.+2. kombiniran (2-4 let)  10-17 19 19 Manica Torkar Polona Šlegel
6 2 homogen (3-4 let) 12-17 19 19 Saša Krenner Vanja Igličar
7 2. homogen 17-22 24 23 Jana Kogovšek Anja Pangeršič
8 2. homogen 17-22 24 24 Petra Pičulin Darka Povalej
9 2. homogen 17-22 24 24 Špela Vidic Aleksandra Šimenec
10 2. homogen 17-22 24 22* Saša Ropret Suzana Horvat
11 2. homogen 17-22 24 22 Nataša Medved Zorka Jereb
12 2. homogen 17-22 24 24 Matjaž Zupin Muzik Martina Grašič

*v oddelek je vključen otrok s posebnimi potrebami

Dodatni strokovni delavki (za zagotavljanje sočasnosti): Majda Knific, Teja Debenec

 

Vrtec Jelka v Dupljah

ODD. Star.
obd.
Oblika oddelka Normativ Fleks. normativ (+2) št. otrok Vzgojitelj Vzgojitelj predšolskih otrok - pomočnik vzgojitelja
1 1. homogen 9-12 14 10 Alenka Gašpirc Sandra Mikulič
2 1.+2. kombiniran 10-17 17 12* Meta Šimnic Zorka Klemenčič
3 2. heterogen (3-5 let) 14-19 19 18 Tanja Žgajnar Nataša Kos
4 2. heterogen (4-6 let) 14-19 19 19 Aleksandra Meglič Kaja Geister

*posebnost: v oddelku je vključenih 8 otrok 1. starostnega obdobja (skladno s 27. členom Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje).

V vrtcu imamo še nekaj prostih mest, kamor bomo lahko sprejeli otroke (s čakalnega seznama), ki bodo starostni pogoj za vključitev v vrtec - 11 mesecev dopolnili med šolskim letom. Na čakalnem seznamu za 1. starostno obdobje je trenutno 18 otrok. Čakalnega seznama za 2. starostno obdobje nimamo.

 

OSTALI ZAPOSLENI
Administrativno-računovodski kader (v OŠ Naklo)
Poslovna sekretarka: Katja Rozman
Računovodkinja: Alenka Lopuh
Knjigovodsko-administrativne delavke: Marjana Logar, Nina Krivic, Tanja Zaletel

 

Razporeditev tehničnega kadra

delovno mesto Vrtec Mlinček Vrtec Jelka
kuharica,
pom. kuharice
Marta Bogataj, vodja kuhinje
Barbara Oman, Bernardka Vrevc,
Radojka Crnomarković, Darja Frelih
Helena Debeljak
Darja Frelih
čistilka  Ruža Bogdanović, Mira Krejić, Marija Cof Veronika Trškan
perica/likarica                                                          Marija Čarman
hišnik/vzdrževalec Tomaž Bajželj Tomaž Bajželj, Borut Krč, Jože Perčič

Del zaposlovanja kadra je vezan na kombinacijo zaposlovanja v šoli in v vrtcu, saj je OE vrtec administrativno, organizacijsko ter pedagoško vezan na OŠ Naklo.

 
OŠ Naklo
domov | šola | dogodki | pouk | učenci| starši | zaposleni | vrtec