učenci  
 
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Knjižnica  
Knjižnica

Knjižničarka: Kristina Valant
tel.: 04/277 01 18

Urnik knjižnice na centralni šoli:
ponedeljek: 7.30—15.15
torek: 8.00—14.15
sreda: 7.30—14.15
četrtek: 7.30—14.15
petek: 7.30—13.15

Obisk knjižnice med glavnim odmorom (11.00–11.20):
ponedeljek, torek, sreda, četrtek, 2.–9. razred
petek: 1. razred

Urnik knjižnic na podružnicah:
Duplje: torek 12.10—12.55
           petek 7.30—8.15

Podbrezje: sreda 13.00—13.50
                petek 9.55—10.15 in 11.00—11.20

 

Šolska knjižnica je sestavni del celotnega vzgojno-izobraževalnega procesa. Namenjena je učencem, učiteljem in drugim delavcem šole. 

V knjižnici se zbira, hrani in izposoja knjižnično gradivo. V njej se opravlja vzgojno-izobraževalno delo v okviru izvajanja knjižnično informacijskega znanja. Imamo tudi učbeniški sklad, ki učencem omogoča izposojanje predpisanih učbenikov. Pred koncem šolskega leta so učenci in njihovi starši seznanjeni s seznamom potrebnega gradiva za naslednje šolsko leto. V začetku šolskega leta pa učenci učbenike iz učbeniškega sklada prejmejo v šoli.

Na centralni šoli vas bo v knjižnici pričakala knjižničarka Kristina Valant, ki vam bo tudi pomagala izbrati in najti pravo knjigo. Starši se lahko nanjo obrnete v zvezi z izposojo gradiva, bralno značko, učbeniškim skladom ...
Na podružničnih šolah v Dupljah in Podbrezjah bodo knjižničarki Kristini pomagale razredne učiteljice.

Učenci od 6. do 9. razreda v knjižnici opravljajo Prešernovo bralno značko. Celo šolsko leto berejo knjige po lastni izbiri, potem se o prebranem pogovarjajo. Na koncu šolskega leta pa sledi slovesen zaključek, ko nas obišče kakšen zanimiv gost.

    Seznam učnih gradiv in potrebščin za šolsko leto 2020/21  
    Preklic soglasja za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    Soglasje za izposojo učbenikov iz učbeniškega sklada  
    Prešernova bralna značka  
    UDK - univerzalna decimalna klasifikacija  
    Navajanje literature  
    Knjižnični red in pravila uporabe tablic  
V prilogi je naveden knjižnični red (članstvo, izposoja, zamudnina, bonton...) ter pravila pri uporabi računalnika v knjižnici.
    Priporočene knjige za otroke in mladino  
    Digitalna knjižnica Slovenije  
 
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec