učenci  
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Kotički učiteljev  
  Šolski sklad

Šolski sklad je sklad, namenjen financiranju dejavnosti, ki niso sestavina dela vzgojno-izobraževalnega zavoda (VIZ) in se ne financirajo iz javnih sredstev. Njegovo poslanstvo je, da našim otrokom v skrbi za njihov uspešni razvoj omogoča boljše pogoje za izvajanje dejavnosti v vrtcu in šoli.

Šolski sklad Osnovne šole Naklo je bil ustanovljen maja 2008 na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, prva redna seja pa je bila v začetku oktobra 2008. Šolski sklad deluje v skladu s Pravilnikom o delovanju in organizaciji šolskega sklada Osnovne šole Naklo, ki si ga lahko ogledate na naši spletni strani.

Finančna sredstva šolski sklad pridobiva iz prispevkov staršev in drugih občanov, donacij, zapuščin ter drugih virov, kot so dobrodelne prireditve. Vsak mesec mnogi starši vrtčevskih in osnovnošolskih otrok prispevajo »evro za  otroka« v sklad. S tem se kažeta solidarnost in volja staršev, da privoščijo otrokom še nekaj več. Priporočamo se našim zvestim in novim donatorjem. Vsi, ki bi želeli podpreti projekte šolskega sklada z donacijo, lahko prostovoljni prispevek nakažete na poseben namenski račun šolskega sklada – TRR: 0128 2603 0671 526, sklic: 00-2990001. Sredstva sklada so se in se bodo uporabljala izključno za projekte, namenjene našim otrokom.

Upravni odbor je sklenil nadaljevati prakso, da finančna sredstva sklada porabi za projekte, ki so v dobro ne samo otrokom, ki so sedaj v naših vrtcih in šolah, temveč tudi tistim, ki prihajajo za njimi. Tovrstna poraba sredstev je tudi najbolj transparentna.

Jeseni 2012 je bila pokrita učilnica na prostem pri šoli v Naklem, ki smo jo junija 2013 uradno odprli v sklopu občinskega praznika »Na vasi se dogaja«. V njenem sklopu je šolski vrt. Tega so otroci, ki so obiskovali vrtnarski krožek že v prejšnjem šolskem letu, pridno urejali. Oblikovali so vrt, ki je razdeljen na gozdni del, zeliščni vrt, sadovnjak in del, zasajen z jagodičevjem. Na visokih gredicah zelenjavnega vrta uspeva zelenjava. Veseli nas, da je ta del šolskega igrišča lepo zaživel. V Podbrezjah je bila urejena ploščad.

V šolskem letu 2013/14 smo nameravali sredstva porabiti za vrtec Rožle in za Duplje. Za Rožleta smo nabavili projektor in dva prenosna računalnika (enega za vzgojno-varstveno družino), en prenosni računalnik pa za vrtec Duplje. Za ploščad v Podbrezjah smo nabavili mizo in klopi. Nameravano postavitev igral v Dupljah smo zaenkrat zavrnili, saj je občina tam iz projekta Leader postavila več igral, ki so bila po projektu mišljena pri šoli v Podbrezjah. Po težko pričakovanih velikih projektih, ki jih je občina uspešno izvedla (novi vrtec v Naklem, investicije v Dupljah), smo sklenili, da bo naslednji projekt namenjen šoli v Podbrezjah.

Donatorji so nam omogočili tudi, da so se otroci ob otvoritvi učilnice na prostem sladkali s sladoledi in prigrizki, ob božično-novoletnih praznikih pojedli nekaj mandarin in si ogledali razstavo Mumija in krokodil v Narodnem muzeju.

Sredstva so v šolski sklad prispevali starši in drugi donatorji. Poročilo o finančnem poslovanju je v prilogi zapisnikov sej upravnega odbora, ki so objavljeni na spletni strani šole (šolski sklad).

Ker smo pridno zbirali prispevke staršev in pridobili kar precej donacij, porabili pa manj, je na dan 31. 8. 2014 stanje na računu šolskega sklada 11.792,61€.
 

Magda Miklavčič Pintarič, predsednica UO Šolskega sklada OŠ Naklo
Naklo, 24. 9. 2014


 
 
  Povzetek investicij šolskega sklada OŠ Naklo od začetka delovanja v oktobru 2008 do septembra 2016  
Upravni odbor ŠS šteje 7 članov (štirje predstavniki staršev in trije predstavniki zaposlenih), predsednik je vedno eden od staršev. Mandat traja 2 ...
 
  Poročilo o delu tretjega upravnega odbora  
Upravni odbor je sklenil nadaljevati prakso, da finančna sredstva sklada porabi za projekte, ki so v dobro ne samo otrokom, ki so sedaj v naših vrtcih in ...
 
  Dobili smo učilnico na prostem  
V soboto, 16. aprila 2011, smo na šolskem igrišču, v sklopu Eko dneva, slavnostno otvorili učilnico na prostem. Več o tem si lahko preberete na tej ...
 
  Zgodba naj se nadaljuje... (zaključna misel nekdanje predsednice šolskega sklada)  
Zaključila sem svoj dvoletni mandat kot predsednica Šolskega sklada Osnovne šole Naklo. Priznati moram, da sem ponosna na vse, kar smo dosegli, saj smo s ...
 
  Nova igrala v Dupljah  
Uspelo nam je! Uspešno smo zaključili že naš drugi projekt nakupa igral, tokrat v Dupljah.Šolski sklad je izbiral med mnogimi ponudniki in se odločil za ...
 
  Prvi projekt šolskega sklada uspešno zaključen  
V Šolskem skladu Osnovne šole Naklo smo zaključili svoj prvi projekt, in sicer nakup novih igral za otroke v Podbrezjah za  podružnično šolo. Z ...
 
  Zapisniki  
S klikom na spodnje priloge si lahko ogledate zapisnike v MS Wordu ali Adobe Readerju. Zapisniki sej četrtega upravnega odbora:1. seja - priloga 25 2. ...
 
  Pravilnik  
S klikom na spodnjo prilogo si lahko ogledate pravilnik v MS Wordu.
   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec