učenci  
 
 
  projekti  
  kotički učiteljev  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Interesne dejavnosti  
Interesne dejavnosti

Šola organizira interesne dejavnosti na raznih področjih. Mentorji so učitelji na šoli in ostali sodelavci, ki so pripravljeni voditi te dejavnosti. Zaželeno je, da se vsak učenec vključi vsaj v eno interesno dejavnost.

Centralna šola
Razredna in predmetna stopnja

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Prešernova bralna značka učiteljice na RS 1.–5. r. po dogovoru
Sproščanje za najmlajše Nataša Zaletelj, Mateja Raztresen, mag. Maja Ovsenik, Andreja Grašič 1. r. vsak četrtek med aktivnim odmorom
Izurimo jeziček Andreja Hafner Krek 1., 2. r. po dogovoru
Joga smeha za otroke Andreja Hafner Krek 1., 2. r. po dogovoru
Folklora 1 mag. Špela Eržen,
Jana Ovsenik
1., 2. r. petek, 13.15–14.00
(od oktobra)
Frnikolanje Mateja Raztresen 1., 2. r. četrtek, 12.10–12.55
Šolska skupnost Petra Korenjak Marčun
Katja Lang, Renata Knap
1.–9. r.    po dogovoru
Pevski zbori Jana Lamberšek Starbek 1.–9. r.     po urniku
Premagovanje prekomerne telesne teže z gibanjem in zdravo prehrano Špela Slabe 1.–9. r.  po dogovoru
Bralne strategije Andreja Hafner Krek 2. r. po dogovoru
Gibalne urice Špela Slabe 2. r. sreda, 5.ura
Krožek ročnih del Magda Pužem 2., 3. r. ponedeljek, petek, 7.30–8.15
Kuharska umetnost Andreja Grašič, Nataša Černilec 2.–5. r. po dogovoru
Hranoslovje Barbara Vevar 2.–5. r. A: četrtek od 13.00 do 13.45; B: četrtek, od 13.00 do 14.30
Malo kulture Barbara Ušaj 3. r. po dogovoru
Bralni kovček Barbara Ušaj, Petra Jelenc 3. r. po dogovoru
Angleščina in pravljice Petra Gašparič 3. r. petek, 7.30–8.15
Bralne strategije Špela Slabe, Tinka Bertoncelj 3. r. po dogovoru
Senzorna integracija Tinka Bertoncelj 3., 4. r.        ponedeljek, 13.00–13.45
Ustvarjalnice Tanja Benedičič 3.–5. r. sreda, 13.00–14.30 enkrat mesečno
Moj prosti čas Barbara Vevar 3.–9. r. torek, 13.15–14.45, na A-urniku
Tekmovanje Scratch Marko Ribič 3.–9. r. po dogovoru
Igra in branje Breda Rajh, Tanja Benedičič 4. r. in 5. r. med aktivnim odmorom
Bal-A-Vis-X Tinka Bertoncelj 4., 5. r.         četrtek, 13.00–13.45
Vesela šola Petra Jelenc 4.–6. r. sreda, 7.30–8.15
Angleška bralna značka Anja Košnik, Katja Marenk, mag. Vera Stoilov Spasova 4.–9. r po dogovoru
Čuječnost za učence Dimitrij Banda, Renata Knap 4.–9. r. sreda, 6. ura
Spoprijemanje s strahom pred ocenjevanjem Dimitrij Banda 4.–9. r. ponedeljek, 7.30–8.15
Beremo skupaj Tina Valter 5. r. torek, 12.10–12.55
Telovadba za možgane Maruša Jazbec Colja 5., 6. r. po dogovoru
Jaz, mi in svet okoli nas mag. Špela Eržen 5.–9. r. sreda, 7.30–8.15
Naravoslovni poskusi mag. Špela Eržen 6., 7. r. po dogovoru
Cankarjevo tekmovanje Tina Žagar Pernar, Jasna Zupan 6., 7. r. november in december
Zlata kuhalnica Barbara Vevar 6.–8. r. od jan-do maja 2019 - termin po dogovoru s tekmovalci
Prešernova bralna značka Kristina Valant 6.-9. r. ponedeljek, 6. in 7. ura
Tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Barbara Vevar 6.–9. r. sept-okt. 2018 petek predura/A urnik, pon 7. ura/B urnik
Robotika, tekmovanje v robotiki Marko Ribič 6.–9. r. po dogovoru
Tekmovanje bober Marko Ribič 6. –9. r. po dogovoru
Male sive celice Dimitrij Banda 6.–9. r. četrtek, 7.30
Geografski krožek Jasna Omerzu 6.–9. r. po dogovoru
Pohodništvo in gorništvo Blaž Belehar 6.–9. r. 5 sobot v šolskem letu
Novinarski krožek Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, mag. Tatjana Lotrič Komac 6.–9. r. po dogovoru
Dramski in filmski gib Katja Marenk, Petra Korenjak Marčun, Jasna Zupan, Tina Žagar Pernar, Jana Lamberšek Starbek 6.–9. r. po dogovoru
Logika Tihana Smolej 6.–9. r. po dogovoru
Likovni krožek Petra Korenjak Marčun 6.–9. r. petek, 16.15–17.45, urnik A
Šola za življenje Majda Kovačec, Barbara Kordež 6.–9. r. po dogovoru
Vesela šola mag. Marjeta Šifrer 7.–9. r. po dogovoru
Šolski parlament Renata Knap 7.–9. r. ponedeljek, 15.30
Astronomija Špela Knez 7.–9. r. ponedeljek, 7.30–8.15, 13.00–13.45 novembra in decembra
Priprava zdravih obrokov Maruša Jazbec Colja 7.–9. r. 9 srečanj, po dogovoru
Fit camp Maruša Jazbec Colja 7.–9. r. strnjeno ob sobotah
Multimedijska delavnica mag. Tatjana Lotrič Komac 8. r. po dogovoru
Interaktivno po angleško mag. Vera Stoilov Spasova 8.–9. r. po dogovoru
Odkrivamo preteklost domačega kraja mag. Marjeta Šifrer 8.–9. r. po dogovoru
Mepi Katja Marenk, Jasna Omerzu, Špela Slabe 9. r. po dogovoru

Delno plačljiva interesna dejavnost

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Folklora 2 mag. Špela Eržen
Jana Ovsenik
3.–5. r. četrtek, 13.05–13.50
Folklora 3 mag. Špela Eržen
Jana Ovsenik
Tadej Teran
6.–8. r. petek, 14.00–15.30
Folklora 4 mag. Špela Eržen
Jana Ovsenik
Vesna Ahčin
8.–9. r. petek, 16.00–18.00

 

Plačljive obšolske dejavnosti

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Karate            Karate klub Naklo
Lejla Ašanin
1.–9. r.      torek, 17.00–18.30
četrtek, 17.00–18.30
Atletika deklice in dečki Atletski klub Naklo
Brigita Langerholc Žager
1.–3. r. ponedeljek, 14.00–15.00
Atletika deklice in dečki Atletski klub Kranj
Rožle Prezelj
1.–3. r. ponedeljek, 15.00–16.00
četrtek, 15.00–16.00
Atletika deklice in dečki Športno društvo Naklo
Bojan Klančnik
4.–9. r. ponedeljek, 16.00–17.00
sreda, 16.00–17.00
Košarka 1 (brezplačno) Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
1. r. torek, 14.15–15.00
Košarka 2 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
2. r torek, 15.00–15.45
sreda, 14.15–15.00
Košarka 3 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
3. r. torek, 14.45–15.30
petek, 14.00–15.00
Košarka 4 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
4. r. torek, 15.30–16.20
petek, 15.00–16.00
Košarka 5 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
5. r. sreda, 15.00–16.00
petek, 15.00–16.00
Košarka 6 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
6. in 7. r. torek, 16.00–17.00
sreda, 15.00–16.00
petek, 16.00–17.00
Košarka 7 Košarkarski klub OŠ Naklo
Mitja Šteblaj
8. in 9. r. torek, 16.00–17.00
petek, 16.00–17.00
Nogomet Nogometni klub Naklo
Mitja Majnik
1.–9. r. ponedeljek, 17.00–18.30
torek, 17.00–19.30
četrtek, 16.00–17.30
Rokomet Rokometni klub Duplje
Boštjan Završnik
1.–9. r. sreda, 17.00–18.30
petek, 17.00–18.30
Glasbena šola Piano forte
Franci Sekne
1.–9. r. po dogovoru
Judo Judo akademija
Roki Rožman
1.–5. r. sreda, 12.15–14.00
Skokice Nataša Zaletelj 1.–5. r. ponedeljek, 18.00–19.00
torek, 12.10–13.10
četrtek, 12.10–13.10
petek, 7.15–8.15
Ritmična gimnastika KRG Tjaša Šeme
Tjaša Šeme
1.–9. r. ponedeljek, 14.00–15.30
torek, 17.00–19.00
sreda, 17.30–19.30
četrtek, 14.00–15.30
četrtek, 17.30–19.00
Ritmična gimnastika Klub za ritmično gimnastiko Rija
Rija Drožđek
1.–9. r. torek, 14.00–15.00
četrtek, 17.00–18.00

 

Podružnična šola Duplje

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Prešernova bralna značka učiteljice PŠ Duplje 1.–5. r. po dogovoru
Pevski zbor Jana Lamberšek Starbek 1.–5. r. torek, 12.10–12.55
Mini rokomet Rokometni klub Duplje 1.–5. r. ponedeljek, 14.00–15.00
Športko 1 Damjana Debenec 1. r. četrtek, 7.30–8.15
Športko 2 Damjana Debenec 2. r. ponedeljek, 7.30–8.15
Ali je kaj trden most? (gibalne igre z elementi petja in plesa) Darinka Oblak
mag. Špela Eržen
1., 2. r. sreda, 13.10–13.55
Likovne delavnice Lili Horvat 1., 2. četrtek, 12.10–13.55
Pravljični krožek Ida Jeraša 2., 3. r četrtek 15.00–15.45
Sprostimo se Katja Lang 2., 3. r. sreda, 8.00–8.15
Pozor, pozor! Katja Lang 2., 3. r. torek, 8.00–8.15
Kiparjenje Lili Horvat 3., 4. r. ponedeljek, 14.00–15.30
(urnik B)
Športko 3 Damjana Debenec 3.–5. r. torek, 15.00–15.45
Folklora D mag. Špela Eržen 3.–5. r. sreda, 13.10-13.55
Zdravo z naravo Katja Lang 3.–5. r. sreda, četrtek, 13.10–13.55
Ročna dela Tatjana Šter 3.–5. r. sreda,16.15–17.00
Triki učenja Katja Lang 4., 5. r. popoldne po dogovoru
Vesela šola Ksenija Bucalo 4., 5. r. četrtek, 7.30–8.15

Plačljive obšolske dejavnosti v Dupljah

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Skokice Nataša Zaletelj 1. r. ponedeljek, 17.00–18.00
Smeške Nataša Zaletelj 2.–5. r. ponedeljek, 18.00–19.00
Ritmična gimnastika Športno društvo Fleksi
Mojca Šuštaršič
1.–5. r. četrtek, 13.00–14.00
Judo Judo akademija
Roki Rožman
1., 2. r. torek, 13.45–14.30
Judo Judo akademija
Roki Rožman
3.–5. r. torek, 13.00–13.45

Podružnična šola Podbrezje

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
Prešernova bralna značka učiteljice PŠ Podbrezje 1.–5. r. po dogovoru
Pevski zbor Jana Lamberšek Starbek 1.–5. r. ponedeljek, 13.15–14.00
Mali kulturniki učiteljice PŠ Podbrezje 1. - 5. r. po dogovoru
Folklora mag. Špela Eržen 1.–5. r. petek, 12.10–12.55
Ljudsko petje za folklornike Tanja Kokalj 1.–5. r. po dogovoru
Likovne delavnice Staša Sivec 1. in 2. r. torek, 13.00–13.45
Ustvarjamo Katja Svetelj 3. r po dogovoru
Vesela šola Katja Svetelj 4., 5. r. po dogovoru
Ustvarjalnice Tanja Kokalj 4. in 5. r. po dogovoru

Plačljive obšolske dejavnosti v Podbrezjah

INTERESNA DEJAVNOST MENTOR/IZVAJALEC RAZRED TERMIN
plesne delavnice Studio ritem 1.–5. r. ponedeljek, 14.00–15.00

 

 

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec