šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
 
  Zaposleni  

Zaposleni

ravnatelj:
Milan Bohinec
pomočnica ravnatelja:
mag. Tatjana Lotrič Komac (Uradne ure za zunanje obiskovalce: petek, 9.00-10.00)
pomočnica ravnatelja:
mag. Gabrijela Masten (Vrtec Mlinček in Vrtec Jelka)
vodja podružnične šole:
Mateja Jarc (PŠ Podbrezje)
vodja podružnične šole:
Mihela Križaj Trebušak (PŠ Duplje)

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.
Razpored popoldanskih govorilnih ur: 4.10.2018, 8.11.2018, 3.1.2019, 7.2.2019, 7.3.2019, 4.4.2019 in 9. 5. 2019.

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Centralna šola

Razredna stopnja
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


Predmetna stopnja

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Knjižnica

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
 
 
 
 

 

Svetovalna služba

strokovni delavec
govorilna ura
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podružnična šola Duplje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Podružnična šola Podbrezje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Trenutno odsotni
učitelj
     
       
       
       
       
       

 

 

Ostali zaposleni

Poslovna sekretarka:
Katja Rozman

Računovodstvo:
Alenka Lopuh
Tanja Zaletel
Marjana Logar
Nina Krivic

Kuhinja:
Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Majda Studen (vodja) Helena Debelak Milena Rakovec
Mateja Černilec    
Jana Zupančič    
Brigita Grašič    
Danica Bolevič    

Vzdrževanje:
Tomaž Bajželj
Lovro Sušnik
Jože Perčič

Čistoča:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Katja Hribar Nataša Hozjan Milena Rakovec
Ana Kuhar Veronika Trškan  
Anđa Pavlova    
Nada Kodeh    
Danica Bolević    
Marija Čarman    

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec