šola  
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
 
  Zaposleni  

Zaposleni

ravnatelj:
Milan Bohinec
pomočnica ravnatelja:
mag. Tatjana Lotrič Komac (Uradne ure za zunanje obiskovalce: petek, 10.15-11.00)
pomočnica ravnatelja:
mag. Gabrijela Masten (Vrtec Mlinček in Vrtec Jelka)
vodja podružnične šole:
Mateja Jarc (PŠ Podbrezje)
vodja podružnične šole:
Mihela Križaj Trebušak (PŠ Duplje)

Stiki med zavodom in starši potekajo na roditeljskih sestankih in govorilnih urah. Popoldanske govorilne ure so skupne, in sicer so vsak prvi četrtek v mesecu, ob 17.00 v Naklem, v Dupljah in Podbrezjah pa ob 17.15.
Razpored popoldanskih govorilnih ur:

3. 10. 2019 6. 2. 2020
7. 11. 2019 5. 3. 2020
5. 12. 2019 2. 4. 2020
9. 1. 2020 7. 5. 2020

Morebitno prestavitev teh govorilnih ur zaradi praznikov, pouka prostih dni ali drugačne aktivnosti na šoli bomo staršem pravočasno sporočili. Na pogovor z učiteljem lahko starši pridejo tudi vsak tretji teden v mesecu, v času dopoldanskih govorilnih ur, ki so navedene v tabeli.

Centralna šola

Razredna stopnja
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
5. b 
5. b  
četrtek  
11.20–12.05 
5. a 
5. a  
četrtek  
11.20–12.05 
vzgojiteljica, 2. strokovna delavka v 1. r, vzgojiteljica 
 
petek  
7.30–8.15 
3. b 
3. b  
petek  
10.15–11.00 
2. OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
1. b 
1. b  
petek  
11.20–12.05 
angleščina 
 
četrtek  
9:15–10:00 
pevski zbor 
 
sreda  
8.20–9.05 
1. a 
 
četrtek  
8.20–9.05 
4. a 
4. a  
ponedeljek  
9.10–9.55 
2. a 
2. a  
petek  
9.10–9.55 
4. b 
4. b  
ponedeljek  
9.10–9.55 
1. b, 3. OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
1. a OPB 
 
torek  
11.20–12.05 
5. a 
 
ponedeljek  
12.10–12.55 
1. a 
1. a  
ponedeljek  
11.20–12.05 
3. a 
3. a  
četrtek  
10.15–11.00 
2. b 
2. b  
ponedeljek  
7:30–8:15 
5. b OPB, 4. a OPB, 5. a OPB 
 
četrtek  
11.20–12.05 


Predmetna stopnja

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
slovenščina  
 
sreda  
10.15–11.00 
šport  
 
ponedeljek  
9:05–9:55 
šport  
 
ponedeljek  
12.05–12.50 
kemija  
8. c  
torek  
08.20–09.05 
naravoslovje  
8. c  
torek  
08.20–09.05 
biologija  
6. c  
petek  
9.10–9.55 
naravoslovje  
6. c  
petek  
9.10–9.55 
geografija  
 
sreda  
8.20–9.05 
tehnika in tehnologija  
8. a  
ponedeljek  
12.10–12.55 
matematika  
8. a  
ponedeljek  
12.10–12.55 
nemščina  
 
petek  
11.20–12.05 
šport  
 
sreda  
10.15–11.00 
gospodinjstvo  
 
torek  
10.15–11.00 
glasbena umetnost  
 
ponedeljek  
8.20–9.05 
domovinska in državljanska kultura in etika  
 
sreda  
9.10–9.55 
matematika  
9. b  
ponedeljek  
10.15–11.00 
fizika  
9. b  
ponedeljek  
10.15–11.00 
šport  
 
torek  
9.10–9.55 
likovna umetnost  
7. c  
ponedeljek  
9.15–9.55 
angleščina  
9. a  
torek  
08:20–09:10 
tehnika in tehnologija  
 
četrtek  
7.30–8.15 
slovenščina  
 
petek  
9.10–9.55 
pevski zbor  
 
sreda  
8.20–9.05 
angleščina  
6. b  
torek  
12.10–12.55 
matematika  
7. a  
ponedeljek  
10.15–11.00 
tehnika in tehnologija  
7. a  
ponedeljek  
10.15–11.00 
INR- računalništvo  
 
torek  
7.45–8.30 
računalnikar  
 
torek  
7.45–8.30 
matematika  
 
torek  
9:10–9:55 
angleščina  
 
ponedeljek  
12.10–12.55 
zgodovina  
8. b  
četrtek  
10:15–11:00 
slovenščina  
7. b  
četrtek  
9.10–9.55 
slovenščina  
6. a  
četrtek  
10.15–11.00 

Knjižnica

učitelj
predmet
razrednik
govorilna ura
knjižnica  
 
torek  
8.20–9.05  

 

Svetovalna služba

strokovni delavec
govorilna ura
 
po_dogovoru  
sreda  
po_dogovoru  
torek  
po_dogovoru  
sreda  
po_dogovoru  

 

Podružnična šola Duplje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
4. r  
4. r  
torek  
11.20–12.05 
1. OPB  
 
četrtek  
8.20–9.05 
2. r  
2. r  
torek  
10.15–11.00 
angleščina  
 
četrtek  
9:15–10:00 
5. r  
5. r  
četrtek  
12.10–12.55 
3. r  
3. r  
torek  
9.10–10.55 
pevski zbor, 2. OPB  
 
sreda  
8.20–9.05 
1. r  
1. r  
torek  
8.20–9.05 
3. OPB  
 
sreda  
12.05–12.55 
5. r, 4. r  
 
ponedeljek  
12.10–12.55 

 

Podružnična šola Podbrezje
učitelj
poučuje
razrednik
govorilna ura
šport  
 
ponedeljek  
12.05–12.50 
4. r  
5. r, 4. r  
četrtek  
11.20–12.05 
5. r  
 
ponedeljek  
08.20–09.05 
angleščina  
 
četrtek  
9:15–10:00 
pevski zbor, 3. OPB, 4. OPB, 5. OPB  
 
sreda  
8.20–9.05 
angleščina  
6. b  
torek  
12.10–12.55 
1. r  
1. r  
sreda  
10.15–11.00 
5. OPB, 4. OPB, 3. OPB, 2. r  
 
sreda  
11.20–12.05 
2. r, 3. r  
2. r, 3. r  
ponedeljek  
10.15–11.00 
1. OPB  
 
torek  
8.20–9.05 
2. OPB  
 
četrtek  
11.20–12.05 

 

Trenutno odsotni
učitelj
     
       
       

 

 

Ostali zaposleni

Poslovna sekretarka:
Katja Rozman

Računovodstvo:
Alenka Lopuh
Tanja Zaletel
Marjana Logar
Nina Krivic

Kuhinja:
Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Majda Studen (vodja) Helena Debelak Milena Rakovec
Mateja Černilec    
Jana Zupančič    
Brigita Grašič    
Danica Bolevič    

Vzdrževanje:
Tomaž Bajželj
Lovro Sušnik
Jože Perčič

Čistoča:

Centralna šola
PŠ Duplje
PŠ Podbrezje
Katja Hribar Nataša Hozjan Milena Rakovec
Ana Kuhar Veronika Trškan  
Anđa Pavlova    
Nada Kodeh    
Danica Bolević    
Marija Čarman    

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec