Shema šolskega sadja

l

21. julija, 2021

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave ter mleka in mlečnih izdelkov. Namen je povečati njihovo uživanje in izboljšati prehranske navade otrok, ki so oblikujejo v otroštvu. Šolska shema naj bi prispevala k ustavitvi pojava prekomerne telesne teže pri otrocih. Poudarek je na lokalno pridelanih kakovostnih izdelkih. Na šoli bomo  sadje in zelenjavo razdeljevali enkrat tedensko ob sredah, mleko in mlečne izdelke pa ob četrtkih enkrat na dva tedna.

Podatki za Slovenijo in širši evropski prostor kažejo, da je vnos sadja in zelenjave med prebivalci pogosto prenizek za varovanje in krepitev zdravja.

Evropska Komisija je v začetku leta 2009 sprejela Uredbo za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, ki predvideva ureditev brezplačnega razdeljevanja sadja in zelenjave učencem v šolah. K aktivnemu sodelovanju je pristopila tudi Slovenija, kjer omenjeni ukrep izvaja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v sodelovanju z Ministrstvom za šolstvo in šport ter Ministrstvom za zdravje.

Ključni cilj ukrepa Sheme šolskega sadja je vzpodbuditi uživanje sadja in zelenjave v dnevni prehrani ter s tem dvigniti stopnjo ozaveščenosti o pomenu sadja in zelenjave za zdravje med otroki in mladostniki.

Ostali projekti

Labirint spoznavanja

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je osrednje dogajanje...

SIO2020

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju V letu 2017 je Arnes začel...

Slovenščina na dlani

Slovenščina na dlani

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine....

Dostopnost