RAZVIJANJE POZITIVNEGA SAMOVREDNOTENJA RANLJIVIH OTROK

l

4. oktobra, 2021

V šolskih letih 2021/21/22 bomo ob podpori Ministrstva za zdravje RS in v sodelovanju z Inštitutom za razvijanje osebne kakovosti izvajali program z naslovom Razvijanje pozitivnega samovrednotenja ranljivih otrok. Program je namenjen spodbujanju odgovornosti, samozavesti in sodelovanja mladih. Temelji na predpostavki, da z izgradnjo osebne moči mladim omogočimo, da se bolj učinkovito soočajo z vsakodnevnimi izzivi, s katerimi se srečujejo v šoli in skupnosti. Poleg tega pripomore k bolj odgovornemu in produktivnemu življenju v odraslosti. Zdrav občutek lastne vrednosti ima odločilen vpliv na preprečevanje odklonilnih vedenj med otroki in mladostniki.

S posebej prilagojenim pristopom bomo mentorji izvajali delavnice v razredih v okviru pouka, razrednih ur ali interesnih dejavnosti in spodbujali otroke h aktivnemu sodelovanju.

Ostali projekti

PROMOCIJA ZDRAVJA

PROMOCIJA ZDRAVJA

V zavodu se trudimo posvečati tudi skrbi za promocijo zdravja na delovnem mestu, k čemur nas zavezuje tako...

Labirint spoznavanja

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s...

Dostopnost