Erasmus+

l

20. aprila, 2023

Potovanje v zeleno evropo

The Journeys to “Green Europe

K2-2020-1-CZ01-KA229-078314_2

je projekt, ki poteka od 1. 9. 2021 do 30. 11. 2022. Njegov namen je izmenjava izkušenj, organizacija dejavnosti na mednarodni in lokalni ravni, izmenjave na partnerskih šolah (OŠ Brno Armenska, Češka ter OŠ Naklo, Slovenija). Poudarek je na projektnem sodelovanju učencev od 10. do 14. leta, delavnicah vzajemnega učenja in mobilnosti učencev in strokovnih delavcev na Češkem in v Sloveniji, spoznavanju naravnih geografskih enot obeh držav, posebnostih lokalne skupnosti in skrbi za okolje v okviru trajnostnega razvoja.

Navdih za zeleno Evropo

Inspiracija za zeleno Evropo (KA210-SHC) 

Partnerski šoli v projektu sta ZS Armenska iz Brna na Češkem kot koordinatorica in Osnovna šola Naklo. Glavni cilji projekta so skrb za okolje in trajnostni razvoj, izkustveno in medvrstniško učenje ter primeri dobre prakse. Učence želimo opolnomočiti za povezovanje s pomočjo sodobne tehnologije, spoznavali pa bodo tudi jezik partnerske šole. 

Projekt traja 18 mesecev (od 1. 9. 2022 do 1. 3. 2024). V tem času sta predvideni dve enotedenski mobilnosti sodelujočih učencev. 

Socialna vključenost in okolje

Social inclusion through Environment

Erasmus+ KA229

S projektom Socialna vključenost in okolje smo učence opolnomočili z znanjem in veščinami s področja socialne vključenosti  in okoljske ozaveščenosti.Vplivati želimo na vključenost vseh učencev v šolsko ter širše socialno okolje.Partnerske šole v projektu: KBS Nordhorn iz Nemčije kot šola koordinatorica, Grꬾnvangskolen z Danske, OGEC Notre Dame de Roc iz Francije in Osnovna šola Naklo. Projekt je potekal tri leta. Skupno smo izvedli 4 mobilnosti, v vsako državo partnerico.

 

Ostali projekti

Labirint spoznavanja

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s...

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je osrednje dogajanje...

SIO2020

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in...

Dostopnost