pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Izbirni predmeti  
Izbirni predmeti

Prvošolci obiskujejo neobvezni izbirni predmet prvi tuji jezik, ki je pri nas angleščina, od drugega leta šolanja je predmet obvezen za vse učence.

V 4., 5. in 6. razredu učenci obiskujejo neobvezne izbirne predmete, in sicer v Naklem nemščino, računalništvo in šport, v Dupljah tehniko in računalništvo ter v Podbrezjah šport. 

V 7., 8. in 9. razredu se izvaja pouk obveznih in neobveznih izbirnih predmetov. Učenec izbere dve uri pouka obveznih izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. Ponujamo izbirne predmete iz družbeno-humanističnega in iz naravoslovno-tehniškega sklopa, vendar učencu ni potrebno izbrati predmetov iz obeh sklopov. Spomladi naredimo izbor. Učencem in staršem je v pomoč brošura s predstavitvijo posameznih izbirnih predmetov, načinom izbire in drugimi posebnostmi.  Na račun obiskovanja javne glasbene šole je učenec lahko opravičen obiskovanja enega obveznega izbirnega predmeta.
Poleg tega imajo učenci možnost izbrati tudi neobvezni izbirni predmet, ki je pri nas drugi tuji jezik – nemščina.

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec