pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Spletna učilnica Moodle
Twitter @OsNaklo
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Pisni preizkusi znanja  
Pregled pisnih preizkusov znanja

Objavljen je razpored pisnih preizkusov za tekoči in sledeči mesec.

Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan oziroma trikrat na teden in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja (v zadnjem primeru ne tri dni zaporedoma).

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Podrobnejše določbe se nahajajo v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

V primeru nepredvidljivih dogodkov lahko pride do sprememb, o katerih bodo učenci pravočasno obveščeni.

Legenda:
- črka D za razredom pomeni PŠ Duplje, črka P za razredom pomeni PŠ Podbrezje, če črke ni, je mišljena centralna šola;
- z modro barvo so zapisani preizkusi za razredno stopnjo, z rdečo pa preizkusi za predmetno stopnjo.


november

 1. ne
 2. po
 3. to
 4. sr
 5. če
 6. pe
 7. so
 8. ne
 9. po
 10. to
 11. sr
 12. če
 13. pe
 14. so
 15. ne
 16. po  5. a - TJA, 5. b - TJA, 5. r D - TJA, 6. a - TJA, 6. b - TJA, 6. c - TJA
 17. to  8. a - TJA, 8. a - TJA, 8. b - TJA, 8. c - TJA
 18. sr
 19. če  7. a - TJA, 7. b - TJA, 7. c - TJA
 20. pe  7. a - SLJ, 7. b - SLJ, 7. c - SLJ
 21. so
 22. ne
 23. po
 24. to
 25. sr
 26. če
 27. pe
 28. so
 29. ne
 30. po  8. a - TJN, 8. b - TJN, 8. c - TJN, 9. b - TJN, 9. c - TJNdecember

 1. to  8. a - TJN, 8. b - TJN, 8. c - TJN
 2. sr  9. a - TJN, 9. b - TJN, 9. c - TJN
 3. če  7. b - MAT, 7. c - MAT
 4. pe
 5. so
 6. ne
 7. po
 8. to  7. a - TJN, 7. b - TJN, 7. c - TJN, 9. a - FIZ
 9. sr  7. a - SLJ, 7. b - SLJ, 7. c - SLJ, 9. b - FIZ, 9. c - FIZ
 10. če  6. c - MAT, 7. b - NIT
 11. pe  6. c - ZGO, 8. a - SLJ, 8. b - SLJ, 8. c - SLJ
 12. so
 13. ne
 14. po  6. b - ZGO, 6. c - NAR
 15. to  6. a - ZGO, 7. b - NAR
 16. sr  8. a - FIZ, 9. a - SLJ, 9. b - SLJ, 9. c - SLJ
 17. če  8. b - FIZ, 8. c - FIZ, 9. a - KEM, 9. c - KEM
 18. pe  9. b - KEM
 19. so
 20. ne
 21. po
 22. to
 23. sr
 24. če
 25. pe
 26. so
 27. ne
 28. po
 29. to
 30. sr
 31. čejanuar

 1. pe
 2. so
 3. ne
 4. po
 5. to
 6. sr
 7. če  7. b - ZGO, 7. c - ZGO, 8. c - KEM
 8. pe  7. a - ZGO, 8. a - KEM, 8. b - KEM
 9. so
 10. ne
 11. po
 12. to  6. a - MAT, 6. b - MAT, 6. c - MAT, 7. a - NAR, 7. b - NAR, 7. c - NAR
 13. sr  6. a - NAR, 9. a - MAT, 9. b - MAT, 9. c - MAT
 14. če  6. b - NAR, 6. c - NAR, 7. a - MAT, 7. b - MAT, 7. c - MAT, 8. a - MAT, 8. b - MAT, 8. c - MAT, 9. b - BIO
 15. pe  9. c - BIO
 16. so
 17. ne
 18. po  9. a - BIO
 19. to
 20. sr
 21. če
 22. pe
 23. so
 24. ne
 25. po
 26. to
 27. sr
 28. če
 29. pe
 30. so
 31. nefebruar

 1. po
 2. to
 3. sr
 4. če
 5. pe  9. a - TJA, 9. b - TJA, 9. c - TJA
 6. so
 7. ne
 8. po
 9. to
 10. sr  8. a - BIO, 8. b - BIO
 11. če
 12. pe  8. c - BIO
 13. so
 14. ne
 15. po  4. r P - TJA
 16. to
 17. sr
 18. če
 19. pe
 20. so
 21. ne
 22. po
 23. to
 24. sr
 25. če
 26. pe
 27. so
 28. ne


   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec