pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Pisni preizkusi znanja  
Pregled pisnih preizkusov znanja

Objavljen je razpored pisnih preizkusov za tekoči in sledeči mesec.

Učenci lahko pišejo pisne izdelke, namenjene ocenjevanju znanja, največ dvakrat v tednu in enkrat na dan oziroma trikrat na teden in enkrat na dan, če gre za ponovitev ocenjevanja (v zadnjem primeru ne tri dni zaporedoma).

O datumu pisanja pisnega izdelka morajo biti učenci seznanjeni vsaj pet delovnih dni prej. Podrobnejše določbe se nahajajo v Pravilniku o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v OŠ.

V primeru nepredvidljivih dogodkov lahko pride do sprememb, o katerih bodo učenci pravočasno obveščeni.

Legenda:
- črka D za razredom pomeni PŠ Duplje, črka P za razredom pomeni PŠ Podbrezje, če črke ni, je mišljena centralna šola;
- z modro barvo so zapisani preizkusi za razredno stopnjo, z rdečo pa preizkusi za predmetno stopnjo.


november

 1. pe
 2. so
 3. ne
 4. po
 5. to  6. b - MAT, 6. c - MAT
 6. sr
 7. če  6. a - TJA, 6. b - TJA, 6. c - TJA
 8. pe  7. a - MAT, 7. c - MAT, 9. a - MAT, 9. b - MAT
 9. so
 10. ne
 11. po  5. a - DRU, 5. b - DRU, 5. r D - DRU
 12. to
 13. sr  6. a - MAT
 14. če  5. a - NIT, 5. b - NIT, 5. r D - NIT, 5. r P - DRU, 9. a - GEO, 9. b - GEO
 15. pe
 16. so
 17. ne
 18. po  4. r P - MAT, 5. a - TJA, 5. b - TJA, 5. r D - TJA, 5. r P - TJA, 9. a - SLJ, 9. b - SLJ
 19. to  5. r P - NIT
 20. sr  4. a - MAT, 4. b - MAT
 21. če  4. r D - MAT
 22. pe
 23. so
 24. ne
 25. po  4. r P - SLJ, 8. a - TJN, 8. b - TJN, 8. c - TJN
 26. to  4. a - SLJ, 4. b - SLJ
 27. sr  6. a - SLJ, 6. b - SLJ, 6. c - SLJ
 28. če  5. b - SLJ, 5. r D - SLJ, 7. a - TJN, 7. b - TJN, 7. c - TJN, 8. a - ZGO
 29. pe  4. r D - SLJ, 7. a - TJN, 7. b - TJN, 7. c - TJN, 8. b - ZGO, 8. c - ZGO
 30. sodecember

 1. ne
 2. po  9. b - KEM
 3. to  9. a - KEM
 4. sr
 5. če  8. a - SLJ, 8. b - SLJ, 8. c - SLJ
 6. pe
 7. so
 8. ne
 9. po  8. a - BIO, 8. c - BIO
 10. to  7. a - SLJ, 7. b - SLJ, 7. c - SLJ, 8. b - BIO
 11. sr  8. a - FIZ, 8. c - FIZ, 9. a - TJN, 9. b - TJN
 12. če  6. b - ZGO, 6. c - ZGO, 8. b - FIZ, 9. b - BIO
 13. pe  6. a - ZGO, 7. a - NAR, 7. b - NAR, 9. a - BIO
 14. so
 15. ne
 16. po  6. a - NAR, 6. b - GEO, 6. c - NAR, 7. c - NAR
 17. to
 18. sr  7. a - ZGO, 7. b - ZGO, 7. c - ZGO, 9. a - FIZ
 19. če  9. b - FIZ
 20. pe
 21. so
 22. ne
 23. po
 24. to
 25. sr
 26. če
 27. pe
 28. so
 29. ne
 30. po
 31. tojanuar

 1. sr
 2. če
 3. pe
 4. so
 5. ne
 6. po
 7. to
 8. sr
 9. če  6. a - MAT, 8. b - MAT, 8. c - MAT
 10. pe  8. a - KEM, 8. b - KEM, 9. a - MAT, 9. b - MAT
 11. so
 12. ne
 13. po  8. c - KEM
 14. to  6. a - MAT, 6. b - MAT, 6. c - MAT
 15. sr
 16. če
 17. pe  7. a - MAT, 7. c - MAT
 18. so
 19. ne
 20. po
 21. to
 22. sr
 23. če
 24. pe
 25. so
 26. ne
 27. po
 28. to
 29. sr
 30. če
 31. pefebruar

 1. so
 2. ne
 3. po  9. a - TJA, 9. a - TJA, 9. b - TJA, 9. b - TJA
 4. to
 5. sr
 6. če
 7. pe
 8. so
 9. ne
 10. po
 11. to  4. r D - TJA
 12. sr
 13. če  6. a - TJA, 6. c - TJA
 14. pe
 15. so
 16. ne
 17. po
 18. to
 19. sr
 20. če
 21. pe
 22. so
 23. ne
 24. po
 25. to
 26. sr
 27. če  8. a - TJA, 8. a - TJA, 8. b - TJA, 8. b - TJA, 8. c - TJA, 8. c - TJA
 28. pe  7. a - TJA, 7. c - TJA
 29. so


   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec