pouk  
 
 
 
  hitre povezave  
  vizitka
  govorilne ure
  urniki
  urnik šolske knjižnice
  šolski zvonec
  publikacija - LDN šole
  dokumenti
  spletne povezave  
  Twitter @OsNaklo
Spletna učilnica Moodle
  šolsko glasilo Kapljice
Zgodovina - 2. svet. vojna
Ministrstvo za šolstvo
Občina Naklo
Državni izpitni center
  Učiteljska.net
  Zmaga - spletno učenje
  Spletni slovar PONS
  Vladni portal za otroke
  Predmetnik  

Predmetnik

PREDMET 1. r. 2. r. 3. r. 4. r. 5. r. 6. 7. 8. 9.
slovenščina 6 7 7 5 5 5 4 3,5 4,5
matematika 4 4 5 5 4 4 4 4 4
angleščina   2 2 2 3 4 4 3 3
likovna umetnost 2 2 2 2 2 1 1 1 1
glasbena umetnost 2 2 2 1,5 1,5 1 1 1 1
družba       2 3        
geografija           1 2 1,5 2
zgodovina           1 2 2 2
DKE              1 1  
spoznavanje okolja 3 3 3            
fizika               2 2
kemija               2 2
biologija               1,5 2
naravoslovje           2 3    
narav. in tehnika       3 3        
tehn. in tehnologija           2 1 1  
gospodinjstvo         1 1,5      
šport 3 3 3 3 3 3 2 2 2
neobvezni izbirni predmet 1 2     2/1 2/1 2/1 2 2 2
neobvezni izbirni predmet 2       1 1 1      
obvezni izbirni predmet 1             2/1 2/1 2/1
obvezni izbirni predmet 2             1 1 1
obvezni izbirni predmet 3             1 1 1
oddelčna skupnost       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5
DEJAVNOSTI ŠTEVILO DNI LETNO
kulturni dnevi 4 4 4 3 3 3 3 3 3
naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3 3 3
tehniški dnevi 3 3 3 4 4 4 4 4
športni dnevi 5 5 5 5 5 5 5 5

V šolskem letu 2018/2019 bomo realizirali 189 dni pouka (deveti razredi 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne in naravoslovne dneve, šolo v naravi, celodnevne ekskurzije itd.

Letno sta organizirana vsaj dva roditeljska sestanka:

  • ob začetku šolskega leta predstavimo letne projekte, delovni načrt šole, šolski red in delo v šoli;
  • drugi roditeljski sestanek bo februarja, ko se analizira delo v  oddelku in pripravi izobraževanje za starše.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 
OŠ Naklo
 
 
domov | šola | dogodki | pouk | učenci | starši | zaposleni | vrtec