OBVESTILA

UČNA GRADIVA in potrebščine za šolsko leto 2024/25

Spoštovani starši,

Na spodnjih povezavah so objavljeni seznami učnih gradiv in šolskih potrebščin za prihodnje šolsko leto.

Učenci od 1. do 3. razreda učna gradiva (komplete delovnih zvezkov in učbenike) brezplačno prejmejo oz. si izposodijo v šoli, zato starši kupite le šolske potrebščine. 

Starši učencev od 4. do 9. razreda kupite delovne zvezke in šolske potrebščine, učbenike pa si učenci brezplačno izposodijo v šoli prvi teden pouka.

Izposoje učbenikov ni potrebno sporočati, saj soglasje, ki ste ga podpisali, velja za vsa leta šolanja na OŠ Naklo oz. do preklica.

Starši se sami odločite, kje boste kupili vse potrebno. Sezname učnih gradiv smo poslali knjigarnam v okolici, za lažjo odločitev pri nakupu pa smo od kranjskih in nekaterih spletnih knjigarn pridobili kratke zapise z njihovimi prodajnimi pogoji. Najdete jih na koncu vsakega seznama.

Vsa gradiva, ki jih boste kupili ali si jih bodo učenci izposodili iz učbeniškega sklada je potrebno oviti in podpisati.

Učenci naj vse učbenike ovijejo in z njimi lepo ravnajo, sicer bodo ob koncu šolskega leta plačali odškodnino za poškodovane učbenike (Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov). Učbeniki naj bodo oviti v ovitke, ki se lahko odstranijo, ali v papir (ne v samolepilno folijo), ki naj ne bo zalepljen na platnice. Učenci naj na ovoj prilepijo nalepko, kamor se podpišejo. Učencem se ni treba podpisovati zadaj na notranji žig v učbenikih, saj se zgodovina izposoje beleži računalniško.

SEZNAMI UČNIH GRADIV (za prikaz kliknite na posamezni dokument).

Seznami veljajo za matično šolo in obe podružnici.

1. razred

2. razred

3. razred

4. razred

5. razred

6. razred

7. razred

8. razred

9. razred

Za vsa vaša vprašanja smo vam na voljo na telefonu knjižnice 04/2770118 ali na tadeja.cesen@os-naklo.si.

Želimo vam mirne počitnice in uspešno novo šolsko leto.

Naklo, 3. junij 2024

Tadeja Česen Šink, knjižničarka in upravljavka učbeniškega sklada

Letovanja Društva prijateljev mladine Škofja Loka

Društvo prijateljev mladine Škofja Loka med poletnimi počitnicami organizira letovanja za otroke Gorenjske. Zdravstvena letovanja so sofinancirana s strani ZZZS Slovenije, Občine Naklo in akcije POMEŽIK SONCU. Termine letovanj si lahko ogledate na priloženem letaku.

Do zdravstvenega letovanja je upravičen otrok oz. mladostnik med 5. in 19. letom starosti, če je bil v času od preteklega razpisa (od 3. 3. 2023 do 5. 4. 2024) večkrat bolan (ima vsaj dva zapisa v zdravstveni karton) ali če je bil zaradi bolezni hospitaliziran in je to zabeleženo v medicinski dokumentaciji. Obrazce zdravstvenih predlogov lahko dvignete pri otrokovem pediatru.

Otroka sicer lahko prijavite preko spletnega obrazca na spletni strani DPM Škofja Loka, ker pa je mest le še nekaj, je bolje, da se obrnete direktno na Jelko Jelovšek Srebot (040 334 475, dpm.skofjaloka@gmail.com), ki vam je na voljo za informacije glede prostih terminov. Iz društva nas obveščajo tudi, da je sofinanciranje Občine Naklo že potrjeno.

Vabljeni k prijavi!

Letak-letovanje-GORENJSKA-2024.pdf

Obvestilo o sprejemu vlog za uporabo prostorov zavoda za 2024/25

Spoštovani!

Obveščamo vas, da smo začeli zbirati vloge za uporabo prostorov zavoda za šolsko leto 2024/25. Zbirali jih bomo do 24. 6. 2024 oz. do polne zasedenosti.

Vlogo (Vloga za uporabo telovadnice in pripadajočih prostorov ali Vloga za uporabo drugih prostorov zavoda) je na voljo na spletni strani www.os-naklo.si/dokumenti (rubrika Dokumenti – Obrazci in vloge). Tako telovadnico kot večnamensko dvorano je v Naklem je možno najeti od 15.00 do 22. ure, ob sobotah in nedeljah pa od 9.00 do 22.00 ure. Lahko najamete celotno telovadnico, ozki ali široki del, ob koncu tedna pa le celotno telovadnico. V vrtcu Mlinček je najem možen ob 17.00 naprej, od ponedeljka do petka.

Cenik, objavljen na spletni strani, se lahko do pričetka uporabe prostorov spremeni.

Podpisane in z žigom opremljene vloge lahko pošljete po navadni pošti, prinesete osebno ali odčitane pošljete po e-pošti na naslov tajnistvo@os-naklo.si

Z zgodnjim zbiranjem prijav želimo že julija pripraviti urnik in vam omogočiti, da informacijo o možnostih koriščenja prostorov izveste čim prej.

Podpis pogodbe in prevzem ključev, ki sta pogoj za začetek uporabe prostorov, bomo izvedli od 28. 8. do 13. 9. 2024.

Lep pozdrav

mag. Tatjana Lotrič Komac

pomočnica ravnatelja

Seznam besedil za Cankarjevo priznanje (2024/25)

Komisija je že objavila seznam besedil, ki jih bomo brali prihodnje šolsko leto za Cankarjevo priznanje.

Vabljeni k branju že sedaj oz. med počitnicami.

 • 1. razred:
   Ela Peroci: Moj dežnik je lahko balon
 • 2. in 3. razred:
   Bina Štampe Žmavc: Bajka o svetlobi
 • 4. in 5. razred:
   Sebastijan Pregelj: Zmaj nad mestom
 • 6. in 7. razred:
   Bogdan Novak: Grajski strah
 • 8. in 9. razred:
   Špela Frlic: Bleščivka

Letovanje otrok na Debelem Rtiču 2024 – Rdeči križ

V prilogi najdete obvestilo o letovanju otrok na Debelem Rtiču 2024, ki ga organizira Rdeči križ Slovenije, in bo letos potekalo od 28. 6. do 8. 7. 2024.

Pogoja za prijavo sta socialna in zdravstvena komponenta. Za brezplačno letovanje bodo izbrani otroci, ki ustrezajo obema pogojema oz. do zasedbe prostih mest.

Če izpolnjujete oba pogoja in bi svojega otroka/otroke želeli prijaviti na letovanje, se prijavite prek e-pošte ali navadne pošte, navedene v vabilu.

Vabljeni k prijavi!  Rdeci-kriz-2024

RAZPIS ZA VPIS V VRTEC 2024/2025 (sprejem s 1. 9. 2024)

Spoštovani starši.

Objavljamo RAZPIS ZA VPIS OTROK V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2024/2025 za sprejem s 1. 9. 2024 (v povezavi).

VLOGO ZA VPIS OTROKA V VRTEC (obrazec na povezavi spodaj) je potrebno oddati v času razpisa, to je od 4. do 8. marca 2024.

PRIJAZNO VABLJENI!

Več informacij glede vpisa si lahko preberete tudi na naši spletni vrtca (zavihek Vpis v vrtec).

Starši boste obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali o uvrstitvi otroka na čakalni seznam dobili po pošti najkasneje do konca aprila.

Seznam sprejetih  in čakalni seznam bo objavljen tudi na oglasni deski vrtca in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih bodo objavljeni pod šifro, ki jo boste prejeli z obvestilom.

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.

Vse dodatne in želene informacije boste dobili na informativnem roditeljskem sestanku, ki bo potekal v prvi polovici meseca junija 2024.

Na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja.

Sofinanciranje plačil staršev za vrtec, Zakon o vrtcih (ZVrt)

S 1. septembrom 2021 so starši oproščeni plačila vrtca za:

– mlajšega otroka, če imajo hkrati vključena v vrtec dva otroka;

– tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem.

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun.

DODATNA POJASNILA

Za dodatne informacije v zvezi z vpisom otroka v vrtec in  svetovanjem glede vključevanja otroka v vrtec se lahko posvetujete s svetovalno delavko in pomočnico ravnatelja mag. Gabrijelo Masten, na telefonski številki 04 277 01 06 ali po e-pošti gabrijela.masten@os-naklo.si.

S klikom na spodnji povezavi prenesete dokumenta:

Vpis otrok v vrtec v šolskem letu 2024_2025(pdf)

Vloga za vpis v vrtec 2024_25(pdf)

Dostopnost