Maruša Jazbec
Na šoli poučujem nemščino od 4. do 9. razreda kot neobvezni in obvezni izbirni predmet. Kot pedagoginja pomagam učencem z učnimi težavami. Sem tudi mentorica šolske skupnosti.

e-pošta:

marusa.jazbec@os-naklo.si
Dostopnost