Marjeta Šifrer
Poučujem zgodovino in izbirni predmet ruščina. Pripravljam učence na tekmovanje v znanju zgodovine. V okviru programa nadarjeni učenci uvajam učence v raziskovalno delo pri zgodovini.

e-pošta:

marjeta.sifrer@os-naklo.si
Dostopnost