Razpisana pripravniška mesta za vzgojitelje predšolskih otrok in svetovalne delavce

l

11. aprila, 2023

Lepo pozdravljeni,

obveščamo vas, da Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje razpisuje pripravniška mesta s sklenjenim delovnim razmerjem, na podlagi pogodbe o zaposlitvi pripravnika na pripravniškem mestu, in sicer predvidoma:

– 50 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja in 

– 30 pripravniških mest za opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela vzgojitelja predšolskih otroka li svetovalnega delavca v vrtcih.

Za opravljanje pripravništva s sklenjenim delovnim razmerjem lahko kandidirajo kandidati, ki na dan vložitve vloge izpolnjujejo vse z zakonom in drugimi predpisi določene izobrazbene pogoje za pripravnika na področju vzgoje in izobraževanja ter iščejo prvo zaposlitev na področju vzgoje in izobraževanja oziroma imajo na tem področju manj delovnih izkušenj, kot jih za pristop k strokovnemu izpitu.

Vloge se oddajo v zaprti ovojnici, osebno ali po pošti na naslov: Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana, do 26. 4. 2023.

Razpisna dokumentacija, ki obsega razpis, obrazec Prijavnica na razpis pripravniških mest in obrazec Poročilo mentorja o spremljavi pripravništva je na voljo na spletnih straneh ministrstva https://www.gov.si/zbirke/javne-objave/javni-razpis-pripravniskih-mest-v-vrtcih-za-leto-202324/

Kandidati, ki bi želeli, da opravljate pripravništvo v našem vrtcu, nas prosimo čim prek kontaktirajte, da se dogovorimo glede mentorstva.

Zadnja obvestila:

Zbiralna akcija papirja

Spoštovani starši, jesenska zbiralna akcija papirja bo v sredo, 5. 10. 2022. Lepo prosimo, da se...

Dostopnost