Shema šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2014/15

l

21. julija, 2021

Naša šola je bila tudi v tem šolskem letu vključena v izvajanje sheme šolskega sadja. Projekt je ukrep skupne kmetijske politike EU, s katerim želijo doseči večje uživanje sadja in zelenjave pri učencih in s tem vplivati na izboljšanje prehranjevanja v mladostniški dobi. Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave sadja in zelenjave v vrednosti 6 EUR/učenca. Učencem smo razdeljevali sveže sadje in zelenjavo poleg redne šolske prehrane. Razdeljevali smo enkrat tedensko ob sredah preko celega šolskega leta. Letos je bilo skupaj 23 razdelitev. Delili smo: mandarine in jabolka 4-krat, češnje 3-krat, po 2-krat smo delili hruške, grozdje korenje, jagode, nektarine, po 1-krat pa suho sadje in orehe.Učenci razredne stopnje so sadje pojedli v razredu skupaj z učiteljico. Učencem predmetne stopnje pa je bilo sadje na voljo v šolski jedilnici.S shemo šolskega sadja želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu, saj so nad sadjem učenci navdušeni in ga z veseljem pojedo. Zapisala : Nataša Černilec

Ostali projekti:

Slovenščina na dlani

Slovenščina na dlani

Projekt Slovenščina na dlani je namenjen izdelavi interaktivnega učnega e-okolja za učenje slovenščine....

NA-MA POTI

NA-MA POTI

Naravoslovna in matematična pismenost: spodbujanje kritičnega mišljenja in reševanja problemov Naš VIZ...

Dostopnost