Shema šolskega sadja in zelenjave v šolskem letu 2014/15

l

21. julija, 2021

Naša šola je bila tudi v tem šolskem letu vključena v izvajanje sheme šolskega sadja. Projekt je ukrep skupne kmetijske politike EU, s katerim želijo doseči večje uživanje sadja in zelenjave pri učencih in s tem vplivati na izboljšanje prehranjevanja v mladostniški dobi. Šola je upravičena do povrnitve stroškov nabave sadja in zelenjave v vrednosti 6 EUR/učenca. Učencem smo razdeljevali sveže sadje in zelenjavo poleg redne šolske prehrane. Razdeljevali smo enkrat tedensko ob sredah preko celega šolskega leta. Letos je bilo skupaj 23 razdelitev. Delili smo: mandarine in jabolka 4-krat, češnje 3-krat, po 2-krat smo delili hruške, grozdje korenje, jagode, nektarine, po 1-krat pa suho sadje in orehe.Učenci razredne stopnje so sadje pojedli v razredu skupaj z učiteljico. Učencem predmetne stopnje pa je bilo sadje na voljo v šolski jedilnici.S shemo šolskega sadja želimo nadaljevati tudi v prihodnjem šolskem letu, saj so nad sadjem učenci navdušeni in ga z veseljem pojedo. Zapisala : Nataša Černilec

Ostali projekti:

Labirint spoznavanja

Labirint spoznavanja

 Labirint spoznavanjaV Labirint spoznavanja vstopamo že šesto šolsko leto. Naš cilj je še naprej s...

Shema šolskega sadja

Shema šolskega sadja

Šolska shema je ukrep skupne kmetijske politike EU, ki otrokom zagotavlja dodaten obrok sadja in zelenjave...

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tudi v tem šolskem letu bomo sodelovali v projektu Tradicionalni slovenski zajtrk, ki je osrednje dogajanje...

SIO2020

SIO2020

Program nadaljnje vzpostavitve IKT infrastrukture v vzgoji in izobraževanju V letu 2017 je Arnes začel...

Dostopnost