Vozači  
Vozači - šol. leto 2019/20

Za vozače je urejen avtobusni prevoz, ki ga izvaja Arriva, na Polico in Okroglo pa učence vozi šolski kombi.

Pravila vedenja

Na voljo so redni medkrajevni in izredni šolski avtobusi:

zjutraj
torek, 7.25: Podnart–Podbrezje–Naklo (šola)
ostali dnevi      
6.57: Gobovce–Podbrezje–Naklo (šola)
7.55: Podnart–Gobovce–Podbrezje–Naklo (šola)
8.49: Gobovce–Podbrezje–Bistrica–Naklo (šola)            

7.10:  Zadraga–Duplje– Žeje–Strahinj–Naklo (šola)
7.55: Zadraga–Duplje–Žeje–Strahinj–Naklo (šola)
8.34: Zadraga–Duplje–Žeje–Naklo

popoldne
vsi dnevi
13.05: Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce                                 
13.53: Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Podnart–Kropa
14.58: Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Radovljica
15.39: Naklo (šola)–Podbrezje–Gobovce–Radovljica

13.05: Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga
13.55 Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga
14.59: Naklo (šola)–Strahinj–Žeje–Duplje–Zadraga–Tržič
15.39: Naklo (šola)–Strahinj–Duplje–Zadraga–Tržič

Razpored ostalih rednih avtobusov lahko dobite na Avtobusni postaji Kranj (tel. št.: 04 20 13 215, e-pošta: promet@arriva.si) ali na spletni strani Arriva Alpetour (www.alpetour.si).

Vsak učenec ima letno vozovnico, ki jo lahko uporablja tudi na vseh rednih avtobusih, ki vozijo na opisanih linijah vse dni v tednu. Vozovnica ne velja v juliju in avgustu. Učenec hrani vozovnico do konca šolanja v OŠ Naklo.

 

VOZNI RED KOMBIJA, KI VOZI UČENCE S POLICE IN OKROGLEGA
velja do 24. 9. 2020

DAN ODHODI  POLICA, OKROGLO ODHODI
OŠ NAKLO
ponedeljek 7.10
7.45
12.20
13.20
14.00
torek 7.00
7.35
12.20
13.20
14.00
14.55
sreda 7.10
7.45
12.20
13.20
14.00
četrtek 7.10
7.45
12.20
13.20
14.00
14.55
petek 7.10
7.45
12.20
13.20
14.00

VOZNI RED ŠOLSKEGA KOMBIJA, KI VOZI OTROKE Z BISTRICE IN DOLENJE VASI V PŠ PODBREZJE 

Zjutraj: 
Bistrica–Dolenja vas–Podbrezje: od ponedeljka do četrtka: ob 8:10, petek ob 6.55

Odhodi domov: 
Podbrezje–Dolenja vas–Bistrica: od ponedeljka do petka: ob 14.15